Boek 7 – Huur – Woonruimte – Titel 4 – Afdeling 5 – onderafdeling 2 -Paragraaf 1 – Artikel 247 ( onderscheid bepalingen voor sociale huur en vrije sector huur)

Laatst bijgewerkt op 2021-05-14 om 20:18:10

De volgende artikelen van deze onderafdeling zijn, behoudens de artikelen 248 lid 3 en 4, 249, 251, 255a, 259, 261 lid 1, 262 en 264, niet van toepassing op een overeenkomst van huur en verhuur, die betrekking heeft op een zelfstandige woning, ten aanzien waarvan bij de aanvang van de bewoning een huurprijs gold of geldt, die, indien nodig herleid tot een bedrag per jaar, hoger is dan het krachtens artikel 3 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte vastgesteld bedrag, indien

a. die overeenkomst op of na 1 juli 1994 is totstandgekomen, dan wel,

b. die overeenkomst betrekking heeft op een woning die is totstandgekomen op of na 1 juli 1989.