Instructie voor het gebruik van de online-formulieren.

Aan de rechterkant van het formulier staat de uitleg met betrekking tot het betreffende veld genoemd. Die uitleg kan vrij uitgebreid zijn. Huurgeschil.nl adviseert u de uitleg aan de rechterzijde goed door te lezen. Voor het samenstellen van de brief moet op de knop “verstuur gegevens” onder aan de pagina worden gedrukt. U krijgt een melding als een veld niet, of niet goed is ingevuld.

Onderstaand zijn alleen de velden weergeven die interpretatieproblemen kunnen leiden.

De huurder moet achter “naam huurder” zijn voorletters en naam vermelden.
Achter “adres huurder” dient de huurder de naam van zijn straat en het huisnummer te vermelden.
Het telefoonummer moet tien cijfers bevatten. Er dient geen spatie of streepje tussen de cijfers te worden geplaatst.
Voor zover het formulier een rekeningnummer van een bank bevat, dient dit nummer aan elkaar worden geschreven.
Bedragen moeten zonder het € teken worden ingevuld

Online brieven van de huurder aan de verhuurder

Geldvorderingen

Terugvordering bemiddelingskosten van bemiddelaar
Bemiddelingskosten sleutelgeld, vordering door huurder
Huurvordering na uitspraak huurcommissie
Waarborgsom, terugvordering door huurder

Verzoek herstel gebreken

Herstel verzoek gebreken aan het gehuurde door huurder

Opzegging huurovereenkomst

Opzegging huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde duur door huurder
Opzegging huurovereenkomst woonruimte voor onbepaalde duur door huurder

Overige vorderingen

Medehuurderschap, aanvraag van
Bezwaar tegen opzegging
Bezwaar tegen tussentijdse opzegging
Onbinding huurovereenkomst wegens gebreken aan het gehuurde (7:279 BW)
Oproeping van een getuige in een procedure
Verzoek bescherming huurder tegen claims derden
Verzoek voor het aanbrengen van wijzigingen aan het gehuurde
Verzoek toezending eindafrekening servicekosten over vorig boekjaar