Instructie voor het gebruik van de online-formulieren

Onder het vraagteken staat de uitleg met betrekking tot het betreffende veld genoemd. Die uitleg kan vrij uitgebreid zijn. Huurgeschil.nl adviseert u de uitleg aan de rechterzijde goed door te lezen. Voor het samenstellen van de brief moet op de knop “Maak brief ” onder aan de pagina worden gedrukt. U krijgt een (fout)melding als een veld niet, of niet goed is ingevuld.

Onderstaand zijn alleen de velden weergeven die interpretatieproblemen kunnen leiden.

  • De verhuurder moet achter “naam verhuurder” zijn voorletters en naam vermelden.
  • Achter “adres verhuurder” dient de verhuurder de naam van de straat en het huisnummer te vermelden.
  • Het telefoonnummer moet tien cijfers bevatten. Er mag een streepje tussen het 06-getal en het nummer worden geplaatst.
  • Voor zover het formulier een rekeningnummer van een bank bevat, dient dit nummer aan elkaar worden geschreven.
  • Bedragen moeten zonder het € teken worden ingevuld.

Nadat u de knop “maak brief” hebt ingedrukt krijgt u de brief op het scherm te zien. U kunt de tekst handmatig selecteren en in uw tekstverwerker plakken, of u kunt met de knop “kopieer” de brief in uw tekstverwerker plakken.

De “downloadknop” laat nog niet in alle browsers een goed resultaat zien. Ik adviseer u daarom vooralsnog bovenstaande mogelijkheden te gebruiken om de brief in uw tekstverwerker te plakken.

Online brieven van de huurder aan de verhuurder

Geldvorderingen

Terugvordering bemiddelingskosten van bemiddelaar
Terugvordering sleutelgeld, vordering door huurder
Huurvordering na toetsing aanvangshuurprijs door huurcommissie
Waarborgsom, terugvordering door huurder

Verzoek herstel gebreken

Herstel verzoek gebreken aan het gehuurde door huurder

Opzegging huurovereenkomst

Opzegging huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde duur door huurder (brief moet nog worden gemaakt)
Opzegging huurovereenkomst woonruimte voor onbepaalde duur door huurder

Overige vorderingen

Medehuurderschap, aanvraag van
Bezwaar tegen opzegging
Bezwaar tegen tussentijdse opzegging (brief moet nog worden gemaakt)
Ontbinding huurovereenkomst wegens gebreken aan het gehuurde (7:279 BW) (brief moet nog worden gemaakt)
Oproeping van een getuige in een procedure (brief moet nog worden gemaakt)
Verzoek bescherming huurder tegen claims derden (brief moet nog worden gemaakt)
Verzoek voor het aanbrengen van wijzigingen aan het gehuurde
Verzoek toezending eindafrekening servicekosten over vorig boekjaar (brief moet nog worden gemaakt)