Instructie voor het gebruik van de online-formulieren

Aan de rechterkant van het formulier staat de uitleg met betrekking tot het betreffende veld genoemd. Die uitleg kan vrij uitgebreid zijn. Huurgeschil.nl adviseert u de uitleg aan de rechterzijde goed door te lezen. Voor het samenstellen van de brief moet op de knop “verstuur gegevens” onder aan de pagina worden gedrukt. U krijgt een (fout)melding als een veld niet, of niet goed is ingevuld.

Onderstaand zijn alleen de velden weergeven die interpretatieproblemen kunnen leiden.

  • De verhuurder moet achter “naam verhuurder” zijn voorletters en naam vermelden.
  • Achter “adres verhuurder” dient de verhuurder de naam van de straat en het huisnummer te vermelden.
  • Het telefoonummer moet tien cijfers bevatten. Er dient geen spatie of streepje tussen de cijfers te worden geplaatst.
  • Voor zover het formulier een rekeningnummer van een bank bevat, dient dit nummer aan elkaar worden geschreven.
  • Bedragen moeten zonder het € teken worden ingevuld.

Online brieven van de verhuurder aan de huurder

Huurachterstand

Aanmaning huurachterstand
Herinnering huurachterstand door verhuurder

Afrekening servicekosten

Afrekening servicekosten zonder verdeling tussen verschillende huurders met verhoging voorschot
Afrekening servicekosten zonder verdeling tussen verschillende huurders zonder verhoging voorschot
Afrekening servicekosten met verdeling tussen verschillende huurders met verhoging voorschot
Afrekening servicekosten met verdeling tussen verschillende huurders

Opzegging huurovereenkomst

Opzegging huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde duur door verhuurder
Opzegging huurovereenkomst woonruimte voor onbepaalde duur door verhuurder

Schade aan het gehuurde

verzoek herstel schade gedurende de huurperiode plus begroting schade

Voorstel huurverhoging

Jaarlijks voorstel huurverhoging
Herinnering voorstel huurverhoging

Overige vorderingen

Gebruik door huurder in strijd met bestemming van het gehuurde
Oproeping van een getuige in een procedure
Overnamebeding met betrekking tot overgenomen zaken in het gehuurde door nieuwe huurder
Ontbinding huurovereenkomst door verhuurder wegens ontbreken herstelverplichting