Instructie voor het gebruik van de online-formulieren.

Aan de rechterkant van het formulier staat de uitleg met betrekking tot het betreffende veld genoemd. Die uitleg kan vrij uitgebreid zijn. Huurgeschil.nl adviseert u de uitleg aan de rechterzijde goed door te lezen. Voor het samenstellen van de brief moet op de knop “verstuur gegevens” onder aan de pagina worden gedrukt. U krijgt een (fout)melding als een veld niet, of niet goed is ingevuld.

Onderstaand zijn alleen de velden weergeven die interpretatieproblemen kunnen leiden.

  • De (ver)huurder moet achter “naam (ver)huurder” zijn voorletters en naam vermelden.
  • Achter “adres (ver)huurder” dient de (ver)huurder de naam van de straat en het huisnummer te vermelden.
  • Het telefoonnummer moet tien cijfers bevatten. Er dient geen spatie of streepje tussen de cijfers te worden geplaatst.
  • Voor zover het formulier een rekeningnummer van een bank bevat, dient dit nummer aan elkaar worden geschreven.
  • Bedragen moeten zonder het € teken worden ingevuld.

Online brieven verhuurder

Aanmaning huurachterstand
Herinnering huurachterstand door verhuurder
Gebruik door huurder in strijd met bestemming van het gehuurde
Oproeping van een getuige in een procedure
Opzegging winkelbedrijfsruimte door verhuurder
Verzoek gezamenlijk aanwijzing deskundige ivm wijziging huurprijs 

Online brieven huurder

Herstel verzoek gebreken aan het gehuurde door huurder
Oproeping van een getuige in een procedure
Verzoek gezamenlijk aanwijzing deskundige ivm wijziging huurprijs
Verzoek huurder indeplaatstelling kandidaat huurder
Opzegging (winkel)bedrijfsruimte door huurder
Verzoek voor het aanbrengen van wijzigingen aan het gehuurde