Instructie voor het gebruik van de online-formulieren

Onder het vraagteken staat de uitleg met betrekking tot het betreffende veld genoemd. Die uitleg kan vrij uitgebreid zijn. Huurgeschil.nl adviseert u de uitleg aan de rechterzijde goed door te lezen. Voor het samenstellen van de brief moet op de knop “Maak brief ” onder aan de pagina worden gedrukt. U krijgt een (fout)melding als een veld niet, of niet goed is ingevuld.

Onderstaand zijn alleen de velden weergeven die interpretatieproblemen kunnen leiden.

  • De verhuurder moet achter “naam verhuurder” zijn voorletters en naam vermelden.
  • Achter “adres verhuurder” dient de verhuurder de naam van de straat en het huisnummer te vermelden.
  • Het telefoonnummer moet tien cijfers bevatten. Er mag een streepje tussen het 06-getal en het nummer worden geplaatst.
  • Voor zover het formulier een rekeningnummer van een bank bevat, dient dit nummer aan elkaar worden geschreven.
  • Bedragen moeten zonder het € teken worden ingevuld.

Nadat u de knop “maak brief” hebt ingedrukt krijgt u de brief op het scherm te zien. U kunt de tekst handmatig selecteren en in uw tekstverwerker plakken, of u kunt met de knop “kopieer” de brief in uw tekstverwerker plakken.

De “downloadknop” laat nog niet in alle browsers een goed resultaat zien. Ik adviseer u daarom vooralsnog bovenstaande mogelijkheden te gebruiken om de brief in uw tekstverwerker te plakken.

Vorderingen van de huurder

Geldvorderingen
Terugvordering waarborgsom na het einde van de huurperiode door huurder

Vorderingen in verband met gebreken aan het gehuurde
Vordering herstel bedrijfsruimte plus vordering huurverlaging door huurder
Vordering herstel bedrijfsruimte
Vordering huurverlaging wegens gebreken aan de gehuurde ruimte door huurder

Vorderingen in verband met verlaging van de huur

De huurprijs is berekend door een deskundige die door de rechter is benoemd
Vordering huurder wijziging huurprijs na verstrijken eerste overeengekomen periode na benoeming deskundige door rechter
Vordering huurder wijziging huurprijs na verstrijken periode van vijf jaar na laatste wijziging na benoeming deskundige door rechter

De huurprijs is berekend door een deskundige die na overleg tussen partijen is ingeschakeld
Vordering huurder wijziging huurprijs na verstrijken eerste overeengekomen periode na benoeming deskundige door partijen
Vordering huurder wijziging huurprijs na verstrijken periode van vijf jaar na laatste wijziging na benoeming deskundige door partijen

Overige vorderingen bedrijfsruimte
Vordering machtiging indeplaatsstelling door huurder