Instructie voor het gebruik van de online-formulieren.

Aan de rechterkant van het formulier staat de uitleg met betrekking tot het betreffende veld genoemd. Die uitleg kan vrij uitgebreid zijn. Huurgeschil.nl adviseert u de uitleg aan de rechterzijde goed door te lezen. Voor het samenstellen van de brief moet op de knop “verstuur gegevens” onder aan de pagina worden gedrukt. U krijgt een (fout) melding als een veld niet, of niet goed is ingevuld.

Onderstaand zijn alleen de velden weergeven die interpretatieproblemen kunnen leiden.

  • De (ver)huurder moet achter “naam (ver)huurder” zijn voorleters en naam vermelden.
  • Achter “adres (ver)huurder” dient de (ver)huurder de naam van zijn straat en het huisnummer te vermelden.
  • Het telefoonummer moet tien cijfers bevatten. Er dient geen spatie of streepje tussen de cijfers te worden geplaatst.

Vuistregels voor het werken met de online dagvaardingen

 

 

Vorderingen van de huurder

Geldvorderingen
Terugvordering waarborgsom na het einde van de huurperiode door huurder

Vorderingen in verband met gebreken aan het gehuurde
Vordering herstel bedrijfsruimte plus vordering huurverlaging door huurder
Vordering herstel bedrijfsruimte
Vordering huurverlaging wegens gebreken aan de gehuurde ruimte door huurder

Vorderingen in verband met verlaging van de huur

De huurprijs is berekend door een deskundige die door de rechter is benoemd
Vordering huurder wijziging huurprijs na verstrijken eerste overeengekomen periode na benoeming deskundige door rechter
Vordering huurder wijziging huurprijs na verstrijken periode van vijf jaar na laatste wijziging na benoeming deskundige door rechter

De huurprijs is berekend door een deskundige die na overleg tussen partijen is ingeschakeld
Vordering huurder wijziging huurprijs na verstrijken eerste overeengekomen periode na benoeming deskundige door partijen
Vordering huurder wijziging huurprijs na verstrijken periode van vijf jaar na laatste wijziging na benoeming deskundige door partijen

Overige vorderingen bedrijfsruimte
Vordering machtiging indeplaatsstelling door huurder