De aspirant-medehuurder biedt voldoende financiële waarborgen (ad 4)

De aspirant-medehuurder moet in financieel opzicht voldoende waarborg voor behoorlijke nakoming van de overeenkomst bieden.Noot 106