Samenvatting van de categorieën van bedrijfsruimte

Artikel 7:290 lid 2 BW geeft drie categorieën bedrijfsruimte. Achter de diverse elementen is een nummer geplaatst. Elk nummer wordt in dit hoofdstuk apart behandeld.

Artikel 7:290 Lid 2 sub a BW kan worden verdeeld in de volgende elementen:
een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan (1);

 • die krachtens overeenkomst van huur en verhuur (2);
 • bestemd is (3);
 • voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf (4);
 • waarbij in/nabij het gehuurde een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is (5);

Artikel 7:290 Lid 2 sub b BW kan worden verdeeld in de volgende elementen:

 • een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan (1);
 • die krachtens overeenkomst van huur en verhuur (2)
 • bestemd is (3);
 • voor de uitoefening van een hotelbedrijf (4);

Artikel 7:290 lid 2 sub c BW kan worden verdeeld in de volgende elementen:

 • een onroerende zaak (1);
 • die krachtens overeenkomst van huur en verhuur (2);
 • bestemd is (3)
 • voor de uitoefening van een kampeerbedrijf (4)

De onderdelen sub a tot en met c bevatten veelal dezelfde elementen, die tezamen kunnen worden behandeld. Als een onderdeel aparte behandeling nodig heeft zal dit afzonderlijk worden behandeld.