De lengte van de huurperiode

Afwijking van de regeling is mogelijk in het voordeel van de huurder

Geen bescherming als de huurovereenkomst korter dan twee jaar duurt

De termijn van vijf jaar wordt van rechtswege verlengd

De overeengekomen periode ligt tussen de vijf jaar en tien jaar

De huurperiode van 10 jaar (2 x 5 jaar) is een minimumperiode

De overeengekomen periode duurt langer dan tien jaar

De verlenging van de huurovereenkomst

Redelijkheid en billijkheid kunnen de duur van de overeenkomst verlengen of beperken

Vernietigbare rechtshandelingen

Onvoorziene situaties

Afwijking ten nadele van de verhuurder is ook mogelijk met rechterlijke toestemming

Verzoek om wettelijke regeling buiten toepassing te verklaren

Updates