De lengte van de huurperiode van 7:290 BW-bedrijfsruimte

Op grond van het gestelde in artikel 7:292 BW geldt voor een huurovereenkomst van bedrijfsruimte een minimumduur van vijf jaar. Ook een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten geldt voor een periode van minimaal vijf jaar (waarbij de wettelijke periode van verlenging van toepassing is). Noot 23.
Dit stelsel waarbij een huurperiode van minimaal vijf jaar tot uitgangspunt wordt genomen geldt ter bescherming van de huurder. Deze wettelijke bescherming in de vorm van een huurovereenkomst met een minimumduur van vijf jaar geldt niet als de overeengekomen duur van de overeenkomst in het kader van een proefperiode twee jaar of korter luidt.