De opzegging (de basisbeginselen) – Updates

 • Bijgewerkt 8 augustus 2011. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 15 april 2011 LJN: BP5612, Hoge Raad 09/04354 bevestigd dat een onjuiste opzegtermijn kan worden omgezet in een juiste termijn (conversieregel); de invulling van de opzeggingsgrond gedurende de procedure kan wijzigen en de opzegging van woonruimte ook dringend kan zijn als er sprake is van een bedrijfsbestemming;
 • Bijgewerkt 19 augustus 2011. Verwijzing naar de Pachtwet vervangen door verwijzing naar Boek 7 titel 5 BW.
 • Bijgewerkt 9 januari 2012. Kortgedingvonnis van de rechtbank Breda, sector kanton Breda van 21 december 2011 LJN: BU9934, sector kanton Rechtbank Breda, 692788 vv 11-132 . Een opzegging onder druk door de verhuurder heeft geen effect als de huurder stelt en aannemelijk maakt dat er sprake was van een wilsgebrek.
 • Bijgewerkt 21 juni 2015. Aanvulling huurbeëindiging van rechtswege met betrekking tot overeenkomst van twee jaar of korter.
 • Bijgewerkt 27 augustus 2015 21 juni 2015. Zin eruit gehaald (in het onderdeel de wachttijd van zes weken) dat de huurovereenkomst binnen wachttijd niet aan de rechter aanhangig gemaakt kan worden. Deze zin was onjuist en in tegenspraak met een zin die eerder in dit onderdeel is vermeld, namelijk dat de verhuurder bij het negeren van de wachttijd een kostenveroordelen kan riskeren.
 • Bijgewerkt 27 augustus 2015 21 juni 2015. Ingevoegd het onderdeel: Rechtsgevolgen van de opzegging voor de verhuurder.
 • Bijgewerkt 27 januari 2016. Aanvulling op van de zes weken termijn.
 • Bijgewerkt 4 juli 2016. Definitieve wetwijziging verwerkt met betrekking tot tijdelijke verhuring en de mededeling die daaraan is verbonden.
 • Bijgewerkt 16 oktober 2017. Door desondanks de beschikking van de woning onder zich te houden levert de huurder inbreuk op het eigendomsrecht van de verhuurder, zodat de huurder een gebruiksvergoeding als bedoeld in artikel 7:225 BW aan de verhuurder verschuldigd is. Tot dit oordeel kwam de rechtbank Limburg, kantonzaken, in haar vonnis van 20 september 2017 (ECLI:NL:RBLIM:2017:9204 ).
 • Bijgewerkt 17 december 2017. Het inleveren van de sleutels van het gehuurde levert geen overeenstemming tot huurbeëindiging op. In het vonnis van de rechtbank Limburg van 15 november 2017 ECLI:NL:RBLIM:2017:11053 stond een vraag centraal of de huurovereenkomst nog voortduurde of dat deze door het verlaten van de woning en het inleveren van de sleutels door huurder was beëindigd.
 • Bijgewerkt 21 oktober 2018. Het hof te Amsterdam heeft in haar arrest van 6 maart 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:812) of een opzegging werd geacht de huurder te hebben bereikt. In deze kwestie hadden partijen het gehuurde als correspondentieadres aangewezen.