De wettelijke basis 

Naast opzegging bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid van ontbinding

Een nieuwe eigenaar heeft mogelijkheid na aankoop pand een bestemmingsplan te verwezenlijken

Verhuurder verkrijgt het gehuurde de huurperiode waarbinnen bestemmingswijziging van kracht wordt

Verschil recht op vergoeding voor huurder ontbinding/opzegging

Gefixeerde schadeloosstelling

De redelijkheid kan de gefixeerde schadevergoeding terzijde plaatsen

De verhuurder wordt genoopt tot verwezenlijking van de bestemming

Updates