De opzegging – Gemeentelijke bestemming – Updates

  • Bijgewerkt 25 april 2012, aanpassing redactie gehele hoofdstuk
  • Bijgewerkt 19 januari 2014. Aanvulling nopen tot wijziging bestemming en aanwezigheid vervangende woonruimte voor de huurder
  • Bijgewerkt 23 januari 2014. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 8 november 1996 ( Hoge Raad ECLI:NL:HR:1996:ZC2191) uitgewerkt.
  • Bijgewerkt 24 januari 2014. De rechtbank Amsterdam heeft in haar vonnis van 27 augustus 2013 ( ECLI:NL:RBAMS:2013:5805 ) de huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte (snackbar)beëindigd wegens wijziging van de bestemming van het gebied waarin het gehuurde is gelegen.
  • Bijgewerkt 11 september 2018.  Huurbeëindiging wegens wijziging van de bestemming deed zich voor in het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 februari 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:1180). De gemeente Zwolle was eigenaar van een woning geworden. De gemeenteraad van Zwolle heeft op 29 oktober 2012 het bestemmingsplan “Hessenpoort” vastgesteld, welk bestemmingsplan op 22 mei 2013 in rechte onaantastbaar is geworden.