Algemene gedeelte van regelgeving huurrecht van toepassing

Huurovereenkomsten waarbij opzegging niet nodig is (tenzij overeengekomen en/of verlengd)

Verlenging van de overeengekomen huurperiode

De wettelijke regeling

Opzegtermijn van minimaal een maand; contractueel kan een andere termijn worden overeengekomen

(Geen) eisen aan de opzegging en/of de ontruimingsaanzegging

Een opzegging geldt niet als ontruimingsaanzegging

Ontvangsttheorie

Bewijspositie van de verhuurder die de opzegging heeft verstuurd

Wettelijke ontruimingsbescherming van twee maanden

Uitzonderingen op de schorsing van de ontruimingsverplichting

(Voorwaardelijk) verzoek verlenging van de ontruimingstermijn

Formele vereisten behorende bij het indienen van het verzoekschrift

Afweging van belangen door de rechter

De maximum termijn van verlenging door de rechter

Verlenging van deze door de rechter toegekende ontruimingstermijn

De termijn van het verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn betreft een vervaltermijn

Afwijzing van het verzoek bezorgt de verhuurder een ontruimingstitel

Vastgestelde vergoeding gedurende de ontruimingsperiode

Huurwijziging gedurende de huurperiode

Geen Hoger beroep tegen beslissing rechter mogelijk

Geen indeplaatsstelling wettelijk geregeld

Updates