De overeengekomen periode duurt langer dan tien jaar

De overeengekomen periode duurt langer dan tien jaar? Bij een overeenkomst met een duur van tien jaar of langer geldt artikel 7:300 lid 2 BW. Deze overeenkomst eindigt niet met het verstrijken van de overeengekomen duur, maar moet worden opgezegd. Na het verstrijken van de bepaalde periode wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.