Huurcommissie: 0800 – 488 72 43 (op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur).

 

Inleiding

Het verzoek moet worden gedaan met een vastgesteld formulier

Verschuldigd voorschot door beide partijen

Kosten voor rekening van in ongelijk gestelde partij

De Huurcommissie brengt de andere partij van verzoek op de hoogte

Kostenberekening bij intrekking verzoek

Vrijstelling van betaling voorschot

Maximale periode van huurvermindering (met terugwerkende kracht)

Kantonrechter is ook bevoegd om van de vordering kennis te nemen

Vrije beoordeling van de rechter over waardering gebrek

Tijdstip melding gebrek bij de huurcommissie

Verschil beoordeling door kantonrechter en Huurcommissie

De inhoudelijke beoordeling door de Huurcommissie

Huurcommissie alleen bevoegd tot uitspreken van huurprijssanctie

Na keuze procedure (kantonrechter of Huurcommissie) is geen andere procedure meer mogelijk

De beroepsmogelijkheid na de procedure bij de Huurcommissie

Doorbreking appèlverbod

De ingangsdatum van de huurovereenkomst wordt als peildatum van de huurovereenkomst genomen  

Vanaf welk moment kan de huurder na uitspraak van de Huurcommissie een gewijzigde huur betalen?  

Toetsing van de huurprijs via de weg van de aanvraag van huursubsidie – Inleiding

Aanvraag huurtoeslag binnen zes maanden na aanvang van de huurperiode

Aanvraag huurtoeslag zes maanden na aanvang van de huurperiode

Binnen welke termijn moet de Huurcommissie uitspraak doen?

Updates