De Warmtewet en de afrekening van de levering van warmte

Inleiding

Het wettelijke kader

De uitgangspunten

De overeenkomst tot levering van warmte

De geschillencommissies en de kantonrechter

Overeengekomen compensatieregeling

Wet op het overleg huurders verhuurder

Vergunningen

De in rekening te brengen kosten

Toezicht en handhaving

Het indienen van klachten bij geschillencommissies

Kan een partij bezwaar maken tegen een uitspraak van een geschillencommissie?

Huurrecht, Warmtewet en knelpunten

De praktijk

Updates