De opzegging wegens gemeentelijke bestemming

De wettelijke basis van de huurbeëindiging door opzegging ligt in artikel 7:274 lid 1 sub e BW. Daarin staat dat de huur kan worden beëindigd indien de verhuurder een krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming wil verwezenlijken.