Het faillissement en de positie van de (ver)huurder – Inleiding

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, of al...
Lees meer

De verhuurder verkeert in staat van faillissement

De huurovereenkomst blijft in stand bij een faillissement van de verhuurder. Dit is ook wel logisch....
Lees meer

De huurder verkeert in staat van faillissement

Bij een faillissement van de huurder kan in afwijking van artikel 37 FW de huurovereenkomst zowel...
Lees meer

Faillissement en de opzegging van 7:290 BW-winkelbedrijfsruimte

Het gevolg van de werking van artikel 39 FW is dat huurovereenkomsten met betrekking tot artikel...
Lees meer

Overige bedrijfsruimte (7:230a BW-bedrijfsruimte)

Voor overeenkomsten die betrekking hebben op overige bedrijfsruimte (artikel 7:230a BW) kan ook een overeengekomen periode...
Lees meer

Het faillissement en de verhuurde woonruimte

Ook bij woonruimte worden de normale regels van opzegging door artikel 39 FW terzijde gezet. De...
Lees meer

Beperkingen aan het gebruik van artikel 39 FW

De verhuurder zal de huur van een failliete huurder niet op kunnen zeggen als door deze...
Lees meer

Wanneer is er sprake van een boedelschuld?

Een boedelschuld ontstaat pas nadat de faillietverklaring heeft plaatsgevonden. Een boedelschuld geeft een onmiddellijke aanspraak op...
Lees meer

Ongedaanmakingsverplichtingen bij het einde van de huurovereenkomst

Kan de verhuurder de kosten die moeten worden gemaakt om het gehuurde correct op te leveren...
Lees meer

Ontbinding van de huurovereenkomst en faillissement

Een faillietverklaring laat de mogelijkheid open om de huurovereenkomst te ontbinden wegens het tekortschieten door de...
Lees meer

Faillissement en contractueel bedongen bankgarantie

Abstracte garantie Een bankgarantie geeft een verhuurder de zekerheid dat er een verschuldigd bedrag ter hoogte...
Lees meer

Het faillissement en de positie van de (ver)huurder – Updates

Bijgewerkt 31 juli 2012, hoofdstuk Huur en faillissement geïntroduceerd. Bijgewerkt 01 augustus 2012, HR 14 januari...
Lees meer