Verhuurder moet op verzoek van huurder gebreken verhelpen

Woonruimte De rol van de huurder In artikel 7:206 BW wordt geregeld dat een verhuurder gehouden is om...
Lees meer

Gebreken voor rekening van de huurder

Er is voor de verhuurder geen reparatieplicht als het gaat om: gebreken die onder reparatieplicht van...
Lees meer

Verhuurder moet niet gehouden worden om onredelijke uitgaven te doen

De verhuurder is tot verhelpen van het gebrek verplicht als de daarmee verbandhoudende kosten niet van...
Lees meer

De reparatieplicht van de huurder van woonruimte

Wat door de huurder moet worden gerepareerd is onder meer terug te vinden in het Besluit Kleine...
Lees meer

De reparatieplicht van de huurder van bedrijfsruimte

Voor de huurder van bedrijfsruimte geldt een geheel andere regeling, dan de regeling die op woonruimte...
Lees meer

Mogelijke acties van de huurder

1. De verhuurder via de rechter dwingen om gebreken aan het gehuurde op te heffen, om...
Lees meer

Mogelijkheid van huurder om zelf gebreken te verhelpen op kosten van de verhuurder

De huurder mag conform het gestelde in artikel 7:206 lid 3 BW gebreken zelf verhelpen als de verhuurder...
Lees meer

Herstel gebreken op verzoek huurder- Opschorting huur

Als het gehuurde gebreken vertoont mag de huurder de huur in verhouding tot de ernst van...
Lees meer

Beperkende bepalingen in de algemene voorwaarden

Door de beperkte termijn (zes maanden na ontdekking gebrek) die in artikel 7:257 BW voor niet-geliberaliseerde woonruimte staat vermeld zal...
Lees meer

Opschorting herstelverplichting door verhuurder bij huurachterstand?

In de wet bestaat op grond van artikel 6:262 BW de mogelijkheid dat de schuldeiser zijn verplichtingen opschort...
Lees meer

De huurder en het recht van retentie

In het algemeen kan het recht van retentie worden omschreven als het recht om eigendommen van anderen onder...
Lees meer

Vermindering van de huur als gevolg van een gebrek aan het gehuurde

Inleiding Onder het oude recht werd door de rechter nogal eens bepaald dat de opgeschorte huur niet betaald...
Lees meer

Herstel woning door afdeling Bouw- en Woningtoezicht

Krachtens art. 14 van de Woningwet kunnen Burgemeester en Wethouders van de gemeente een aanschrijving richten...
Lees meer

Bepalingen (semi-) dwingend recht

De bepalingen van artikel 7: 204 BW tot en met artikel 7:208 BW zijn voor woonruimte nagenoeg geheel van (semi-)...
Lees meer

Herstel gebreken op verzoek huurder – Updates

Bijgewerkt 5 september 2011. In onderdeel huurvermindering als gevolg van gebreken foutief geplaatst artikel 6:209 BW...
Lees meer