Inleiding

De Mededingingswet heeft als doel het bevorderen en handhaven van concurrentie om op die manier de...
Lees meer

Voorbeelden beperkende clausules

De meest voorkomende clausules in huurovereenkomsten die de mededinging zouden kunnen beperken zijn: Bestemmingsbepaling: het gehuurde...
Lees meer

Het wettelijke kader van mededinging

De regels met betrekking tot mededinging staan in de volgende verdragen, wetten, besluiten, verordeningen en regelingen:...
Lees meer

1. Europees verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft als doel door gemeenschappelijk optreden...
Lees meer

2. Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Europese Commissie van 20 april 2010 (in werking getreden 1 juni 2012)

De Europese Verordening 2790/1999 van 22 december 1999 is op 1 januari 2000 in werking getreden...
Lees meer

3. Mededingingswet

De Mededingingswet ziet zowel op horizontale als verticale afspraken. Artikel 1 sub a van de Europese...
Lees meer

Uitzonderingen op artikel 6 lid 1 Mededingingswet

Op het verbod van artikel 6 van de Mededingingswet zijn vrijstellingen van toepassing. Dat zijn zowel...
Lees meer

4. Beleidsregels en mededinging

De beschikking over de zaak Heineken In De Beschikking van de NMa van 28 mei 2002...
Lees meer

Beperkende clausules – 1. bestemmingsbepaling

Door de bestemmingsclausule mag het gehuurde slechts worden gebruikt voor een bepaalde bestemming. Bijvoorbeeld: het gehuurde...
Lees meer

Voorbeelden van bestemmingsclausules in de jurisprudentie

Doorgaans hebben huurders in een winkelcentrum concurrentie van een bepaalde omvang te dulden. De rechter te...
Lees meer

Conclusie met betrekking tot bestemmingsbepalingen

Een bestemmingsbepaling kan worden overeengekomen als deze is opgenomen ter handhaving van een evenredige spreiding van...
Lees meer

2. Branchebeschermingsclausule en mededinging

Branchebeschermingsovereenkomsten tussen de eigenaar of beheerder van een winkelcentrum en ondernemers in dat winkelcentrum hebben als...
Lees meer

Voorbeelden van branchebeschermingsclausule in de jurisprudentie

De Hoge Raad besliste in haar arrest van 25 oktober 2013 ( ECLI:NL:HR:2013:CA3745 ) dat een...
Lees meer

Huur en mededinging – Concurrentie niet mogelijk door verhuurder?

In de volgende zaak ging het om de vraag of de verhuurder bij een winkel-in-winkel situatie...
Lees meer

Conclusie met betrekking tot branchebescherming

Branchebeschermingsovereenkomsten vallen in beginsel onder het verbod van artikel 6 Mededingingswet. De uitzonderingsbepaling van artikel 7...
Lees meer

3. Franchiseovereenkomsten en mededinging

Inleiding Franchising betekent letterlijk: het in licentie geven van een systeem, een speciale wijze waarop een...
Lees meer

De huurovereenkomst is bij franchiseconstructies het meest overwegende element

Het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch besliste in hoger beroep in haar arrest van 7 juli 2015 (...
Lees meer

Afwijking van de franchiseformule kan leiden tot huurbeëindiging

Het gerechtshof te Amsterdam besliste in haar arrest van 17 december 2013 ( ECLI:NL:GHAMS:2013:4913 ) dat...
Lees meer

Conclusie met betrekking tot franchiseovereenkomsten

De franchiseovereenkomst is een onbenoemde overeenkomst. Voor de regels met betrekking tot deze overeenkomst moet worden...
Lees meer

4. Exclusieve leveringscontracten en mededinging

Wat zijn exclusieve leveringscontracten? Overeenkomsten die de wederverkoper verplicht niet van andere leveranciers dan de wederpartij...
Lees meer

Voorbeelden van exclusieve leveringscontracten in de jurisprudentie

In een zaak die speelde voor de voorzieningenrechter van rechtbank Limburg, locatie Maastricht, werd in het...
Lees meer

Conclusie met betrekking tot exclusieve leveringsovereenkomsten

De verplichting tot exclusieve afname, die de hoofdverplichting vormt, gaat wel vaak gepaard met een concurrentieverbod,...
Lees meer

Huur en mededinging – Updates

Bijgewerkt 5 november 2015. Invoering hoofdstuk “Huur en mededinging” Bijgewerkt 27 november 2015. Diverse aanvullingen ingevoerd....
Lees meer