De regeling “Koop breekt geen huur” – De wettelijke regeling

De wettelijke regeling is vastgelegd in artikel 7:226 BW Door deze regeling wordt de huurder beschermd...
Lees meer

Artikel 7:274 lid 5 sub b BW is op iedere vervreemding van toepassing

Deze bepaling geldt ook als er sprake is van schenking door legaat, of van een ruilovereenkomst....
Lees meer

Gevolgen van de levering van een gehuurde zaak

De verkrijger (de koper) wordt partij bij de huurovereenkomst. Alleen de rechten die na het tijdstip...
Lees meer

Bankgarantie en verkoop gehuurde

Een verhuurder wenst financiële zekerheid te krijgen van een huurder in de vorm van een bankgarantie...
Lees meer

Het huurbeding

Het huurbeding in hypotheekakten In bijna alle hypotheekakten staat een standaardbepaling vermeld, die de eigenaar verbiedt...
Lees meer

Koopbeding in huurcontract tbv huurder is na verkoop uitgewerkt als huurder hiervan geen gebruik heeft gemaakt

Voorbeeld van een koopbeding in een huurcontract Een koopbeding kan er als volgt uit zien: “Indien...
Lees meer

De huurder kan zich in twee gevallen niet op het begrip “koop breekt geen huur” beroepen

Als de huurovereenkomst voor de koopovereenkomst is gesloten en de overdracht van de onroerende zaak eerder...
Lees meer

Positie van huurder die het gehuurde pand koopt en waarbij het einde van de huurperiode niet aansluit op de datum van le

Moet de huurder het gehuurde pand verlaten als hij het pand heeft gekocht en de huurovereenkomst...
Lees meer

De regeling “Koop breekt geen huur” – Updates

De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector kanton Arnhem, vonnis van 5 september 2011 ( LJN:...
Lees meer