De oplevering van de woning en de bedrijfsruimte – Dwingend en regelend recht

Artikel 7:224 lid 2 BW is voor woonruimte echter semi-dwingend recht. Dit staat in artikel 7:242...
Lees meer

De bewijspositie van partijen in het kader van oplevering van het gehuurde

Artikel 7:224 BW is een bewijsrechtelijke regel en stelt geen eisen over de staat waarin de...
Lees meer

Overgangsrecht is van belang (is de huurovereenkomst vóór of na 2003 gesloten)

De voorganger van artikel 7:224 BW was artikel 7A:1599 BW en dit artikel luidde als volgt:...
Lees meer

Beschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst

Het uitgangspunt voor huurovereenkomsten die zijn gesloten na augustus 2003
Lees meer

Beschrijving heeft dezelfde kracht als een vaststellingsovereenkomst

De beschrijving moet gezien de redactie van artikel 7:224 lid 2 BW eerste volzin als een...
Lees meer

De partij die van de beschrijving afwijkt draagt de bewijslast

Staat door deze beschrijving vast wat de oorspronkelijke staat is, dan zal de huurder ter afwijzing...
Lees meer

Zonder beschrijving rust op de verhuurder een bewijslast

Indien ten aanzien van huurovereenkomsten die na augustus 2003 tot stand zijn gekomen geen beschrijving van...
Lees meer

De in de wet neergelegde vermoedens van de staat van het gehuurde

In artikel 7:218 lid 3 BW is vastgelegd dat de huurder wordt vermoed het gehuurde in...
Lees meer

Oplevering van het gehuurde in slechte staat is mogelijk

Het is niet de bedoeling dat de huurder met wie bij de aanvang van de huurovereenkomst...
Lees meer

Schade door slijtage of ouderdom

De huurder die de woonruimte inclusief splinternieuw binnenschilderwerk opgeleverd heeft gekregen, waarvan de beschrijving bij aanvang...
Lees meer

Bewijslast en de beschrijving van het gehuurde

Verder moet worden bedacht dat de huurder het gehuurde niet in oorspronkelijke staat op hoeft te...
Lees meer

Geoorloofde wijzigingen dienen soms ongedaan te worden gemaakt

De tekst van artikel 7:224 lid 2 BW lijkt in overeenstemming te zijn met het systeem...
Lees meer

Bevoegdheid (recht) van huurder om geoorloofde wijzigingen te verwijderen

De bevoegdheid tot ontruiming en het wegnemen van de geoorloofde en ongeoorloofde wijzigingen bestaat voor de...
Lees meer

De oplevering van de woning en de bedrijfsruimte – Beperkingen aan het wegbreekrecht

Het wegbreekrecht mag alleen worden toegepast als het gehuurde daarbij in redelijke overeenstemming met de oorspronkelijke...
Lees meer

De procedure bij ingebruikneming van het gehuurde

Bij de aanvang van de huurovereenkomst vindt er vaak één gezamenlijke inspectie plaats, waarbij de verhuurder,...
Lees meer

De procedure bij beëindiging van de huurovereenkomst

De voorinspectie van het gehuurde in het kader van huurbeëindiging; Zonder inspectie heeft de verhuurder wel...
Lees meer

De voorinspectie van het gehuurde in het kader van huurbeëindiging

Het recht van zowel een verhuurder als een huurder om van de andere partij te mogen...
Lees meer

Zonder inspectie vermindering schadevergoeding verhuurder

Indien geen voorinspectie heeft plaatsgevonden dan heeft de verhuurder wel recht op (volledige) schadevergoeding. De verhuurder...
Lees meer

Gevolgen voor verhuurder als schade niet in het rapport van voorinspectie staat vermeld

De voorinspectie moet nauwkeurig plaatsvinden. Gebreken of verplichte herstellingen die niet bij de voorinspectie, maar pas...
Lees meer

De eindinspectie

Na de voorinspectie moet er ook een gezamenlijke eindinspectie worden gehouden, en moet de huurder in...
Lees meer

Overname verklaringen /overnamebedingen

Roerende zaken Dit onderdeel heeft betrekking op de problematiek betreffende de overdracht van zaken die aard-...
Lees meer

Grondslag aansprakelijkheid herstelkosten van huurder

De grondslag van de aansprakelijkheid van de huurder voor de kosten van herstel van de wijzigingen...
Lees meer

Objectieve verbeteringen aan het gehuurde

Onder het huidige recht kan het oude systeem van overnameverklaringen niet op dezelfde wijze als voorheen...
Lees meer

Derdenbeding in het kader van overdragen van zaken in het gehuurde door de huurder

Het is wel mogelijk om via een derdenbeding het wegneemrecht aan de volgende huurder te leveren....
Lees meer

Beperkte/casco verhuur

Door de huur te beperken kan een zelfde effect als een beoogd overnamebeding worden bereikt. Als...
Lees meer

Casco verhuur is bij woonruimte niet mogelijk

De gebrekenregeling voorkomt bij de verhuur van woonruimte dat essentiële voorzieningen in het gehuurde van de...
Lees meer

Geen ingebrekestelling nodig voor verzuim huurder bij einde van de huurovereenkomst

Bij het einde van de huurovereenkomst is geen ingebrekestelling nodig om de huurder in verzuim te...
Lees meer

De omvang van de schadevergoeding

De omvang van de schadevergoeding wordt bepaald door artikel 6:95 BW. In die zin is artikel...
Lees meer

Ongerechtvaardigde verrijking verhuurder

Varianten Onder ongerechtvaardigde verrijking wordt in het kader van het huurrecht veelal het volgende verstaan. De...
Lees meer

Ongeoorloofde wijzigingen

De huurder die zonder toestemming van de verhuurder wijzigingen aanbrengt, heeft geen recht om alsnog een...
Lees meer

Wijzigingen waarvoor geen toestemming nodig is

De verhuurder hoeft geen vergoeding te betalen voor zaken die door de huurder in het gehuurde...
Lees meer

Waarborgsom en oplevering

De waarborgsom is doorgaans bedoeld om schade aan het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst...
Lees meer

Rechtsverwerking claim

Onder bijzondere omstandigheden kan de rechter ook beslissen dat de verhuurder zijn recht verwerkt om vermeende...
Lees meer

Huurrecht en verkrijging van een opstalrecht?

Inleiding De verkrijging van het opstalrecht in het kader van het huurrecht wordt in dit onderdeel...
Lees meer

De oplevering van de woning en de bedrijfsruimte – Updates

Bijgewerkt 15 juni 2011. Geen rechtsverwerking boetebeding (zie het arrest van het gerechtshof te ‘s-Gravenhage van...
Lees meer