Renovatie van gehuurde ruimten – Inleiding: De wettelijke regeling

Inleiding De wettelijke regeling over werkzaamheden/renovatie voor gebouwde onroerende zaken aan het gehuurde is vastgelegd in...
Lees meer

Veranderingen die geen invloed op het woongenot hebben

Als de verhuurder veranderingen aan wenst te brengen die geen enkele invloed op het huurgenot hebben,...
Lees meer

Dringende werkzaamheden aan het gehuurde

Als er dringende werkzaamheden aan het gehuurde uitgevoerd moeten worden, moet de huurder toestaan dat de...
Lees meer

Werkzaamheden aan het gehuurde en gedoogplicht van de huurder

De gedoogplicht omvat naast het ondergaan van de werkzaamheden ook de verplichting van de huurder om...
Lees meer

Gedoogplicht huurder ten aanzien van werkzaamheden aan naburig pand

De huurder zal de verhuurder/eigenaar gelegenheid moeten geven om zijn verplichtingen ten aanzien van een eigenaar...
Lees meer

Renovatie aan het gehuurde

Wanneer is er sprake van renovatie? Er is sprake van renovatie (woningverbetering) in de zin van...
Lees meer

Voorstel tot renovatie met voortzetting huurovereenkomst

Woonruimte en bedrijfsruimte Er moet sprake zijn van een redelijk voorstel Uitgangspunt van de regels (artikel...
Lees meer

Geliberaliseerde woningen en middenstandsbedrijfsruimten

Als de huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte het met de wijzigingen wel, maar met de daaraan verbonden...
Lees meer

Complexgewijze renovatie met voortzetting van de huurovereenkomst

Deze regeling (artikel 7:220 lid 3 BW) voorziet in de mogelijkheid dat een complexgewijze renovatie niet...
Lees meer

Termijn van acht weken voor de huurder om bezwaar te maken

De huurder heeft na schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat 70 % van de huurder of...
Lees meer

De gevolgen van afwijzing van het voorstel door de rechter ten behoeve van een individuele huurder

Een beslissing van de rechter dat een voorstel ten aanzien van een individuele huurder bij complexgewijze...
Lees meer

Consequentie afwijzen redelijk voorstel door de huurder

De huurder zal dus in beginsel een door de rechter redelijk geacht voorstel moeten aanvaarden. Dit...
Lees meer

Voortzetting van de huurovereenkomst bij sloop van het gehuurde?

Volgens het verslag, Kamerstukken II 1999/2000, 26 089, nr. 6, p. 22 , is de commissie...
Lees meer

Redelijk voorstel en huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Voor een huurovereenkomst voor bepaalde tijd lijkt in beginsel geen ruimte te bestaan voor renovatie. Van...
Lees meer

Splitsing appartementsrechten dringende werkzaamheden ?

Onder het oude recht is het begrip dringende werkzaamheden uitgewerkt. De uitspraken onder het “oude recht”...
Lees meer

Huurbeëindiging “dringend eigen gebruik” in het kader van renovatie

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd bemoeilijkt renovatie De huurovereenkomsten van woonruimte gelden voor het grootste gedeelte van...
Lees meer

Mogelijkheid van ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder

De huurder heeft de mogelijkheid de huurovereenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen als de reparaties...
Lees meer

Zich niet gedragen als een goed huurder betaamt

De verhuurder kan de huur ook opzeggen op grond van de opzeggingsgrond dat de huurder zich...
Lees meer

Is door renovatie wijziging van het gehuurde mogelijk?

De huurder moet de verhuurder in staat stellen dringende werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent dat...
Lees meer

De wettelijke regeling is van regelend recht

Deze regeling is van aanvullend recht. De bepaling is in het belang van de verhuurder en...
Lees meer

Leveren dringende werkzaamheden op zichzelf ook een gebrek aan het gehuurde op?

De huurder kan alleen aanspraak maken op schadevergoeding, huurvermindering en ontbinding als er sprake is van...
Lees meer

Schadeplichtigheid van de verhuurder vanwege renovatie of dringende reparatie?

Algemeen onderdeel zowel ten behoeve van woon- en bedrijfsruimte Dringende werkzaamheden Onder dringende werkzaamheden wordt bijvoorbeeld...
Lees meer

Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij woonruimte

De wettelijke grondslag is vastgelegd in artikel 7:220 leden 2, 5 en 6 BW. Voorheen was...
Lees meer

Tegemoetkoming woonruimte bij werkzaamheden zonder noodzaak tot verhuizing

Op grond van artikel 7:220 lid 2 BW is het mogelijk dat de huurder een schadevergoeding...
Lees meer

Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij bedrijfsruimte

De huurder van bedrijfsruimte heeft recht op een tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten in het kader...
Lees meer

Renovatie van gehuurde ruimten – Executiemogelijkheden

Op grond van artikel 558 van Burgerlijke Rechtsvordering kan de verhuurder op grond van de overeengekomen...
Lees meer

Renovatie van gehuurde ruimten – Updates

Bijgewerkt 28 juni 2011, verhuisvergoeding na 1 maart 2011 € 5396,- wijziging ingevoerd ipv de vergoeding...
Lees meer