Aansprakelijkheid van huurder voor schade aan het gehuurde 

In artikel 6:74 BW wordt een regeling opgenomen ten behoeve van het algemene verbintenissenrecht. In deze...
Lees meer

Bewijspositie gedurende de huurperiode en gedeelde schuld

In artikel 7:218 BW staat dat de huurder aansprakelijk is voor alle schade die aan het...
Lees meer

Aansprakelijkheid van de huurder voor brandschade

De rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Lelystad, kwam in haar vonnis van 1 maart 2006 LJN: AV3078,...
Lees meer

Schade aan het gehuurde gedurende de huurperiode – Aansprakelijkheid huurder voor gedragingen huisgenoten en loges

Een huurder werd door de rechtbank, sector kanton, locatie Amsterdam, in een kortgedingvonnis van 13 augustus...
Lees meer

Schade aan het gehuurde bij het einde van de huurperiode

De positie van zowel de huurder als de verhuurder bij het einde van de huurperiode is...
Lees meer

Schade aan het gehuurde gedurende de huurperiode – Updates

Bijgewerkt 8 september 2011. De rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede, vonnis van 30 augustus 2011...
Lees meer