Aansprakelijkheid verhuurder in verband met gevolgschade

Volgens artikel 6:89 BW moet de schuldeiser na ontdekking van een gebrek” binnen bekwame tijd” bij...
Lees meer

Aansprakelijkheid van schade mogelijk zonder ingebrekestelling

In artikel 7:206 BW is bepaald dat de verhuurder gebreken op verlangen van de huurder moet...
Lees meer

Geen risicoaansprakelijkheid verhuurder

Voor aansprakelijkheid van gevolgschade wordt wel aangenomen dat een redelijke termijn moet zijn verstreken, waarin de...
Lees meer

Aansprakelijkheid verhuurder op grond van fouten door hulppersonen

Als de verhuurder een persoon inschakelt om een gebrek te herstellen, en deze persoon maakt bij...
Lees meer

Omstandigheden waardoor de verhuurder schadeplichtig wordt

De verhuurder kan voor de gevolgschade aansprakelijk zijn als de verhuurder voor het gebrek een verwijt...
Lees meer

Preventief onderhoud

Bij de behandeling van artikel 7:204 BW zijn bedenkingen geuit over de vraag of op de...
Lees meer

Gebreken bij sluiten van de huurovereenkomst

De verhuurder is aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van gebreken bijhet aangaan van de huur die...
Lees meer

Verborgen gebrek

De nadelige gevolgen van een gebrek waarvan de verhuurder heeft gezegd dat dit niet aanwezig was,...
Lees meer

Semi-dwingend recht voor woonruimte, regelend recht voor bedrijfsruimte

Ingevolge artikel 7:242 BW kan bij woonruimte niet ten nadele van de huurder van artikel 7:208...
Lees meer

Schadevergoeding als gevolg van een gebrek aan het gehuurde – Updates

Bijgewerkt 25 april 2013. Huurder moet zijn gevolgschade voldoende onderbouwen. Aansprakelijkheid van de verhuurder voor herstel...
Lees meer