Algemene gedeelte van regelgeving huurrecht van toepassing

De opzegging van huurovereenkomsten die betrekking hebben op de huur van ligplaatsen van woonboten, kantoorruimte, onbebouwde...
Lees meer

Kantoorruimte verhuren en het verplichte energielabel-C

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie moeten verplicht energiezuiniger gemaakt worden. Vanaf 1 januari 2023 geldt energielabel-C als...
Lees meer

Opzegging is niet nodig, tenzij overeengekomen

Huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorruimte, opslagruimte (bijvoorbeeld garageboxen, magazijnen, werkplaatsen, fabriekshallen) eindigen door verstrijken  van de...
Lees meer

Verlenging van de overeengekomen huurperiode

Volgens artikel 7:230 BW wordt een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd, indien na afloop van een...
Lees meer

Opzegging van overige bedrijfsruimte, de wettelijke basis

De wettelijke regeling over opzegging van deze overeenkomst staat in artikel 7:230a BW. Om gebruik te...
Lees meer

Opzegging van contractuele medehuurders

In de beschikking van de rechtbank Amsterdam van 25 juni 2019 ( ECLI:NL:RBAMS:2019:4894) werd een situatie...
Lees meer

Opzegtermijn van minimaal een maand; contractueel kan een andere termijn worden overeengekomen

Als opzegging van de huurovereenkomst contractueel is overeengekomen, of als de overeenkomst is verlengd op grond...
Lees meer

(Geen) eisen aan de opzegging en/of de ontruimingsaanzegging

De bewijspositie Aan de opzegging van de huurovereenkomst en/of de ontruimingsaanzegging van de hier bedoelde ruimten...
Lees meer

Een opzegging geldt niet als ontruimingsaanzegging

De enkele huuropzegging door de verhuurder geldt niet tevens als ontruimingsaanzegging. De mededeling van de verhuurder...
Lees meer

De opzegging van overige bedrijfsruimte en de ontvangsttheorie

Uitgangspunt van de ontvangsttheorie is dat een verklaring, om haar werking te hebben, de geadresseerde moet...
Lees meer

Bewijspositie van de verhuurder in het kader van de opzegging

In het kader van de bewijspositie van de verhuurder is het dus verstandig de huuropzegging en/of...
Lees meer

Wettelijke ontruimingsbescherming van twee maanden

De algemene regel luidt dat de huurder het gehuurde op de laatste dag van de huurovereenkomst...
Lees meer

Uitzonderingen op de schorsing van de ontruimingsverplichting

In beginsel is de huurder van de hier besproken ruimten niet tot ontruiming gehouden, maar heeft...
Lees meer

(Voorwaardelijk) verzoek verlenging van de ontruimingstermijn

De huurder behoeft na het verstrijken van de ontruimingstermijn het gehuurde niet te ontruimen als hij...
Lees meer

Formele vereisten aan het verzoekschrift

Formele vereisten aan het verzoekschrift tot verlenging van de ontruimingstermijn. Het verzoekschrift moet bij de kantonrechter...
Lees meer

Afweging van belangen door de rechter

De afweging van belangen door de rechter wordt als volgt toegepast.De rechter wijst het verzoek toe...
Lees meer

De maximum termijn van verlenging door de rechter

De maximum termijn van verlenging door de rechter kan worden uitgesproken voor maximaal één jaar na...
Lees meer

Verlenging van deze al toegekende ontruimingstermijn

De huurder kan verlenging van de ontruimingstermijn vragen als hem de eerste maal een jaar is...
Lees meer

Er is sprake van een vervaltermijn waarbinnen het verzoek gedaan moet worden

De termijn waarbinnen de verlenging kan worden gevraagd betreft een vervaltermijn. Het verzoek tot verlenging moet...
Lees meer

Afwijzing van het verzoek leidt tot een ontruimingstitel

Afwijzing van het verzoek leidt tot een ontruimingstitel. Indien de kantonrechter het (hernieuwde) verlengingsverzoek afwijst, stelt...
Lees meer

Vastgestelde gebruiksvergoeding tijdens de verlengingsperiode

Als partijen het over een vergoeding gedurende de verlengingsperiode niet eens zijn, dan stelt de rechter...
Lees meer

Huurwijziging gedurende de huurperiode mogelijk?

Gedurende de huurperiode kan de huur alleen worden gewijzigd als het huurcontract daartoe ruimte biedt. Als...
Lees meer

Huurprijsbedingen kantoorruimte

Bij kantoorruimte bestaan geen wettelijke regeling over huurprijsverhoging. Partijen kunnen in de huurovereenkomst een beding opnemen,...
Lees meer

In beginsel geen hoger beroep tegen beslissing rechter mogelijk

Tegen een beslissing over een voorvraag is wél hoger beroep mogelijk Tegen een beslissing van de...
Lees meer

Geen indeplaatsstelling wettelijk geregeld voor kantoorruimte.

Voor artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte is op grond van artikel 7:307 BW indeplaatsstelling wettelijk geregeld. Dit is...
Lees meer

De opzegging van kantoren en opslagruimte – Updates

19 augustus 2011. Verwijzing naar de Pachtwet vervangen door verwijzing naar Boek 7 titel 5 BW;...
Lees meer