De lengte van de huurperiode van 7:290 BW-bedrijfsruimte

Op grond van het gestelde in artikel 7:292 BW geldt voor een huurovereenkomst van bedrijfsruimte een...
Lees meer

Afwijking van de regeling is mogelijk in het voordeel van de huurder

De bepalingen in deze afdeling zijn van semi-dwingend recht. Dit blijkt uit de zinsnede van artikel...
Lees meer

Geen bescherming als de huurovereenkomst korter dan twee jaar duurt

Het wettelijk beschermingsregime van bedrijfsruimte die onder artikel 7:290 BW vallen (zie het hoofdstuk: De begrenzing...
Lees meer

De termijn van vijf jaar wordt van rechtswege verlengd

De periode van vijf jaar wordt van rechtswege (dus automatisch) verlengd met nog een periode van...
Lees meer

De overeengekomen periode ligt tussen de vijf jaar en tien jaar

Ook hier geldt het uitgangspunt dat de overeenkomst geldt voor vijf jaar met een verlenging van...
Lees meer

De huurperiode van 10 jaar (2 x 5 jaar) is een minimumperiode

Partijen kunnen wel in de huurovereenkomst een verlengingsbeding opnemen, waarin de huurovereenkomst die oorspronkelijk voor zeven...
Lees meer

De overeengekomen periode duurt langer dan tien jaar

De overeengekomen periode duurt langer dan tien jaar? Bij een overeenkomst met een duur van tien...
Lees meer

De verlenging van de huurovereenkomst

Bij de verlenging van de huurovereenkomst binnen de periode van 10 jaar worden soms wijzigingen en/of...
Lees meer

Redelijkheid en billijkheid kunnen de duur van de overeenkomst verlengen of beperken

Een voorbeeld van de beperkte werking van de redelijkheid en billijkheid blijkt uit de volgende uitspraak...
Lees meer

Vernietigbare rechtshandelingen met betrekking tot de huurperiode

Als de verhuurder ondanks deze bepaling een bepaling in het nadeel van de huurder heeft opgesteld,...
Lees meer

Onvoorziene situaties en de huurperiode van 7:290 BW-bedrijfsruimte

Als in de huurovereenkomst een bepaling is opgenomen die onder bepaalde omstandigheden zeer nadelig voor de...
Lees meer

Afwijking ten nadele van de huurder is ook mogelijk met rechterlijke toestemming

De wetgever heeft de mogelijkheid opengelaten dat partijen in afwijkende gevallen ook van de regeling af...
Lees meer

Verzoek om wettelijke regeling buiten toepassing te verklaren

Partijen kunnen de rechter voorafgaande aan de huurovereenkomst vragen bepalingen die ten nadele van de huurder...
Lees meer

De huurperiode van 7:290 BW-bedrijfsruimte – Updates

Bijgewerkt 7 maart 2013. Beslissing gerechtshof te Amsterdam op 5 juni 2012 ( LJN: BZ0439, gerechtshof...
Lees meer