De basis voor de berekening van de servicekosten

Tot de huurprijs behoren niet de overeengekomen servicekosten. Servicekosten betreffen immers alle kosten, die op grond...
Lees meer

Opeisbaarheid vordering servicekosten

Allereerst dient de verhuurder de kosten inzichtelijk te maken conform de in de algemene voorwaarden gestelde...
Lees meer

Servicekosten en leegstand

Servicekosten en leegstand In algemene voorwaarden staat vaak het volgende beding opgenomen ten aanzien van de...
Lees meer

Btw over verschuldigde servicekosten

De belastingdienst maakt bij het in rekening brengen van servicekosten, en voor de vraag of er...
Lees meer

Afsluiting pakket overeengekomen diensten mogelijk?

Bij het onbetaald laten van een voorschot aan de servicekosten mocht de verhuurder niet eigenmachtig beslissen...
Lees meer

De discrepantie tussen de werkelijke kosten en het overeengekomen voorschot

Inleiding Jones Lang Lasalle heeft in haar rapport “Office Service Charge Analysis Report (OSCAR)” van februari...
Lees meer

Toezicht op de kosten van het kwaliteitsniveau van die serviceverlening

De verhuurder moet toezien op de kosten van het kwaliteitsniveau van die serviceverlening als hij bij...
Lees meer

Hogere doorberekende premie voor de brandverzekering

In de algemene voorwaarden is doorgaans een bepaling opgenomen die onder de volgende formulering of onder...
Lees meer

Afrekening servicekosten ten behoeve van bedrijfsruimte – Updates

Bijgewerkt 6 oktober 2013. Gedeelte servicekosten uit hoofdstuk huurprijzen gehaald. Bijgewerkt 22 juni 2014. Verwijzing naar...
Lees meer