Niet instemmen met redelijk aanbod, de wettelijke basis

In artikel 7:274 lid 1 sub d BW staat de opzeggingsgrond niet instemmen met een redelijk...
Lees meer

Akkoord ter zake van een redelijk voorstel kan worden afgedwongen

Akkoord ter zake van een redelijk voorstel kan worden afgedwongen. De verhuurder kan verlangen dat een...
Lees meer

Deze mogelijkheid is vooral van belang bij geliberaliseerde woonruimte

Het niet toestemmen in een redelijk bod tot aangaan van een nieuwe huurovereenkomst is als opzeggingsgrond...
Lees meer

Marktprijs van vergelijkbare woonruimte ter plaatse

Als een huurcontract van een geliberaliseerde woning niet in een huurverhoging voorziet, dan zou dit betekenen...
Lees meer

Redelijk voorstel en de draagkracht van de huurder

Bij de beantwoording van de vraag of een aanbod redelijk is, kan de rechter andere omstandigheden...
Lees meer

Aangebrachte verbeteringen blijven buiten beschouwing

De door de huurder aangebrachte verbeteringen in de geliberaliseerde woningen moeten buiten beschouwing worden gelaten Noot...
Lees meer

Toetsing door de rechter van het redelijke voorstel

Door deze wettelijke regeling zal de rechter de voorgestelde regeling hetzij afwijzen, als hij hem niet...
Lees meer

Redelijk aanbod tot het sluiten van een campuscontract

In de zaak die heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank ‘s-Gravenhage, sector kanton, locatie...
Lees meer

De opzegging – Niet instemmen met redelijk aanbod- Updates

Bijgewerkt 13 juni 2011, aanvulling over huurbeëindiging in het kader van het doen van een redelijk...
Lees meer