Het wettelijke kader inzake de opzegging van woonruimte

In artikel 7:274 lid 1 BW en de artikelen 7:274a BW tot en met artikel 7:274f...
Lees meer

Discretionaire bevoegdheid van de rechter

Met de woorden ‘kan’ en ‘slechts’ in de aanhef van artikel 7:274 lid 1 BW geeft...
Lees meer

Samenvatting opzeggingsgronden woonruimte

In de wet staan de opzeggingsgronden onder artikel 7:274 lid 1 sub a tot en met...
Lees meer

Meest voorkomende beperkingen aan de opzegging

Als de verhuurder de woning voor eigen bewoning wenst te gebruiken en hij kan geen huisvestingsvergunning...
Lees meer

Wijziging van de grond van opzegging

In de opzegging moeten de redenen worden vermeld waarop de verhuurder de huurovereenkomst op grond van...
Lees meer

De beëindigingsovereenkomst

De formaliteiten betreffende de opzegging gelden niet als partijen onderling overeenstemming hebben bereikt over huurbeëindiging (zie...
Lees meer

Uitvoerbaar bij voorraad verklaring

Uitvoerbaar bij voorraad verklaring is steeds mogelijk, tenzij uit de wet of uit de aard der...
Lees meer

De opzegging (uitwerking opzeggingsgronden) – Updates

Bijgewerkt 24 maart 2013. De uitspraak van de Rechtbank Almelo, locatie Enschede, van 28 augustus 2012...
Lees meer