De opzegging (uitwerking opzeggingsgronden) – Het wettelijke kader

In artikel 7:274 lid 1 BW en de artikelen 7:274a BW tot en met artikel 7:274f...
Lees meer

De opzegging (uitwerking opzeggingsgronden) – Discretionaire bevoegdheid van de rechter

Met de woorden ‘kan’ en ‘slechts’ in de aanhef van artikel 7:274 lid 1 BW geeft...
Lees meer

De opzegging (uitwerking opzeggingsgronden) – Samenvatting opzeggingsgronden

In de wet staan de opzeggingsgronden onder artikel 7:274 lid 1 sub a tot en met...
Lees meer

De opzegging (uitwerking opzeggingsgronden) – Meest voorkomende beperkingen van de opzeggingsgronden

Als de verhuurder de woning voor eigen bewoning wenst te gebruiken en hij kan geen huisvestingsvergunning...
Lees meer

De opzegging (uitwerking opzeggingsgronden) – Wijziging van de grond van opzegging

In de opzegging moeten de redenen worden vermeld waarop de verhuurder de huurovereenkomst op grond van...
Lees meer

De opzegging (uitwerking opzeggingsgronden) – De beëindigingsovereenkomst

De formaliteiten betreffende de opzegging gelden niet als partijen onderling overeenstemming hebben bereikt over huurbeëindiging (zie...
Lees meer

De opzegging (uitwerking opzeggingsgronden) – Uitvoerbaar bij voorraad verklaring

Uitvoerbaar bij voorraad verklaring is steeds mogelijk, tenzij uit de wet of uit de aard der...
Lees meer

De opzegging (uitwerking opzeggingsgronden) – Updates

Bijgewerkt 24 maart 2013. De uitspraak van de Rechtbank Almelo, locatie Enschede, van 28 augustus 2012...
Lees meer