Let op! Hoofdstuk onder bewerking wegens de wijziging vanaf 1 juli 2019

De Warmtewet en de afrekening van de levering van warmte

De Warmtewet bestond al vóór 2014. In de praktijk bleek de manier waarop de tarieven in...
Lees meer

Inleiding met betrekking tot de Warmtewet

Vanaf 2014 is de Warmtewet verschillende malen gewijzigd. Ik geef deze wijzigingen in dit hoofdstuk door...
Lees meer

Het wettelijke kader met betrekking tot de Warmtewet

Het wettelijke kader omtrent de levering van warmte wordt gevormd door de Warmtewet, het Warmtebesluit en...
Lees meer

De uitgangspunten met betrekking tot de Warmtewet

In artikel 1 van de Warmtewet worden onder meer de partijen gedefinieerd, die bij de Warmtewet...
Lees meer

De overeenkomst tot levering van warmte

Volgens de voorgestelde regeling moet op grond van artikel 3 Warmtewet de levering van warmte op...
Lees meer

De geschillencommissies en de kantonrechter ivm de Warmtewet

In de overeenkomst moet bovendien staan vermeld dat de verbruiker bij een geschil terecht kan bij...
Lees meer

Overeengekomen compensatieregeling ivm de Warmtewet

De leverancier draagt zorg voor een betrouwbare en kwalitatief goede levering van warmte. Dit lijkt een...
Lees meer

Wet op het overleg huurders verhuurder ivm de Warmtewet

In het hoofdstuk: “Wet op het overleg huurders verhuurder” ga ik in het onderdeel: “Recht op...
Lees meer

Vergunningen ivm de Warmtewet

Met de Warmtewet hebben aanbieders van stadsverwarming vergunningen nodig. Ook worden bepaalde eisen gesteld en worden...
Lees meer

De in rekening te brengen kosten ivm de Warmtewet

In het kader van de levering van warmte kunnen drie componenten kosten in rekening worden gebracht:...
Lees meer

Ruimte voor het geven van ontheffingen ten behoeve van experimenten

De experimenteerruimte wordt bij algemene maatregel van bestuur ingevuld. Bij algemene maatregel van bestuur wordt onder...
Lees meer

Toezicht en handhaving van de Warmtewet

In hoofdstuk 4 van de Warmtewet is geregeld dat de geschillencommissie van de ACM is belast...
Lees meer

Het indienen van klachten bij geschillencommissies ivm de Warmtewet

Welke instantie zal het geschil beoordelen? Dit hoofdstuk gaat over indienen van klachten bij geschillencommissies in...
Lees meer

Bezwaar tegen een uitspraak van een geschillencommissie

Beroepsmogelijkheden tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Energie De uitspraak van de Geschillencommissie Energie is bindend voor...
Lees meer

Huurrecht, Warmtewet en knelpunten

In de meeste huurcontracten staat al opgenomen welke diensten worden geleverd en welke geschatte kosten (het...
Lees meer

De praktijk van de Warmtewet

De Warmtewet stelt een schriftelijke leveringsovereenkomst verplicht die een aantal gegevens dient te bevatten. Al eerder...
Lees meer

Uitspraken over geleverde warmte

De in rekening te brengen kosten in verband met blokverwarming, waarbij de huurders geen individuele gigajoulemeter...
Lees meer

De Warmtewet – Updates

Bijgewerkt 12 juni 2011: er is geen wettelijke regeling waarop de servicekostenafrekening ten behoeve van geliberaliseerde...
Lees meer