De wettelijke regeling over huurprijsverhoging en renovatie

De wettelijke regeling voor de huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte is vastgelegd in artikel 7:255 BW. De...
Lees meer

De mogelijkheid om de huurprijs te verhogen wegens renovatie

In verband met een renovatie bestaat de mogelijkheid om de huurprijs te verhogen. Als de verhuurder...
Lees meer

Bezwaar tegen huurprijsverhoging of bezwaar tegen renovatie

Het geeft een juridisch verschil of de huurder alleen bezwaar maakt tegen de huurprijsverhoging of tegen...
Lees meer

De huurder weigert de voorziening en daarbij de verhoging

De rechter beoordeelt of het door de verhuurder gedane aanbod redelijk is. Als de vraag met...
Lees meer

De huurder accepteert de voorziening, maar weigert de huurverhoging

Deze mogelijkheid staat niet open voor de huurders van geliberaliseerde woonruimte, doch is slechts een optie...
Lees meer

De huurverhoging in verband met renovatie mag alleen betrekking hebben op geriefsverbetering

De huurverhoging in verband met renovatie mag alleen betrekking hebben op geriefsverbetering. Als geriefsverbetering wordt onder...
Lees meer

Huurverhoging moet in verhouding staan tot de gemaakte kosten

Uitgangspunt van het huurverhogingsvoorstel dient te zijn dat de huurverhoging in verband met de gerealiseerde verbeteringen...
Lees meer

Huurprijs mag niet de maximum huurprijsgrens overstijgen

Soms is er in beperkte mate wijziging van de huurprijs mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval...
Lees meer

Taak van Huurcommissie omtrent renovatie

De aard van de taak van de Huurcommissie is het concretiseren van de wettelijke norm. De...
Lees meer

Verhelpen van een gebrek is geen renovatie

In de wet is geregeld dat het verhelpen van een gebrek geen aanleiding kan zijn om...
Lees meer

De overeengekomen verhoging wegens renovatie

Als de huurder en verhuurder voorafgaande aan de werkzaamheden een verhoging zijn overeengekomen, dan blijft deze...
Lees meer

Renovatie en de reguliere jaarlijkse verhoging

De ingangsdatum van de huurverhoging is de eerste dag van de maand, volgend op die, waarin...
Lees meer

Redelijkheid en billijkheid in verband met renovatie

De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid kan ook in het kader van renovatie effect...
Lees meer

Gedoogplicht en redelijkheid voorstel

In het algemeen zal over de redelijkheid van het voorstel in een bodemprocedure worden beslist, terwijl...
Lees meer

Huurprijsverhoging en renovatie – Updates

Bijgewerkt 31 oktober 2012. Formulieren huurcommissie geactualiseerd naar de modellen van 2012. Bijgewerkt 17 augustus 2014....
Lees meer