De Huurcommissie kan de huurprijs tijdelijk verlagen

Niet geliberaliseerde woonruimte Bij gebreken aan de woning kan de huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte een vordering...
Lees meer

De Huurcommissie beoordeelt op grond van het Besluit Gebreken

De Huurcommissie houdt bij de beoordeling of de geconstateerde gebreken ten aanzien van niet-geliberaliseerde woonruimte aanleiding...
Lees meer

De nulpuntenlijst beperkt zich niet tot onderhoudsklachten

De lijst van artikel 7:241 BW (het Besluit gebreken, ook wel nulpuntenlijst genoemd) is niet beperkt tot...
Lees meer

Huurcommissie geeft inzicht in aard van het gebrek

De Huurcommissie is gehouden aan de huurder en de verhuurder inzicht te geven in de wijze...
Lees meer

Huurtoeslag en verlaging van de huurprijs

Een toegekende huurkorting in verband met gebreken aan de woning heeft consequenties voor de toegekende huurtoeslag....
Lees meer

Verbod verhoging huurprijs gedurende gebreken

Daarnaast mag de huurprijs niet worden verhoogd zolang de geconstateerde gebreken niet zijn opgeheven. Dit geldt...
Lees meer

Ingangsdatum lagere huurprijs

niet-geliberaliseerde woonruimte De periode voorafgaand aan het verzoek, waarover voor niet-geliberaliseerde woonruimte huurvermindering kan worden gevraagd,...
Lees meer

Indexeringsclausules en gebreken

De huurprijs kan niet door de verhuurder eenzijdig worden verhoogd zolang de gebreken niet zijn opgeheven....
Lees meer

Verval korting na opheffing gebrek

Nadat de gebreken zijn verholpen vervalt volgens de regeling waaraan de Huurcommissie is gebonden (artikel 16...
Lees meer

Meningsverschil over het moment wanneer de gebreken zijn verholpen

De verhuurder kan de Huurcommissie verzoeken uitspraak te doen als huurder en verhuurder van mening verschillen...
Lees meer

Geen nulpunten wel schending woongenot

Er bestaan ook gebreken en tekortkomingen, die niet in de nulpuntenlijst staan opgenomen, maar het woongenot...
Lees meer

Weergaven van uitspraken die huurbevriezing rechtvaardigen

Onder deze voetnoot vindt u een lange lijst van uitspraken, die bevriezing van de huur rechtvaardigen...
Lees meer

Huurprijzen en gebreken aan de woning – Updates

Bijgewerkt 30 augustus 2011, Rechtbank Breda, sector kanton, locatie Breda, van 17 augustus 2011 LJN: BR5338,...
Lees meer