Verschillende acties die kunnen leiden tot huurverlaging

Een huurder kan om huurverlaging vragen om een aantal redenen. Ik geef in het kort vijf...
Lees meer

Aanvraagformulieren huurverlaging

Het voorstel tot huurverlaging kan door de huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte alleen worden gedaan met een...
Lees meer

Vordering verlaging huur via een procedure bij de kantonrechter

Herstel gebrek en vermindering huur vanwege het gebrek De Huurcommissie kan voor de huurder van niet-geliberaliseerde...
Lees meer

Motivatie huurverlaging

De huurder moet het verlagingsvoorstel ook motiveren. Als het huurverlagingsvoorstel door de verhuurder niet wordt geaccepteerd...
Lees meer

De redelijkheid van de huurprijsverlaging

De Huurcommissie doet uitspraak over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverlaging met inachtneming van de regels...
Lees meer

Huurprijzen (huurverlaging) – Updates

Bijgewerkt 31 oktober 2012. Formulieren Huurcommissie geactualiseerd naar de modellen van 2012. Bijgewerkt 3 april 2013....
Lees meer