Medehuurder op grond van de wet

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de medehuurders die op grond van contractuele afspraken medehuurder zijn...
Lees meer

De regeling is van toepassing op alle soorten woonruimten

De regeling van artikel 7:266 BW is van toepassing op alle soorten woonruimte (zelfstandige en onzelfstandige...
Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de medehuurder

De medehuurder wordt hoofdelijke aansprakelijkheid voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Door de status van medehuurder...
Lees meer

Zelfstandig recht van wettelijke medehuurder

De medehuurder heeft een zelfstandig recht om in het gehuurde te blijven als de verhuurder alleen...
Lees meer

Wettelijk medehuurder heeft geen huisvestingsvergunning nodig

In sommige gemeenten is een huisvestigingsvergunning op grond van een huisvestingsverordening voorgeschreven als men voor een...
Lees meer

Verbodsbepalingen tot samenwonen en medehuur

Door de verhuurder kan samenwoning in de woning door de dwingendrechtelijke bepaling van artikel 7:266 BW...
Lees meer

Beëindiging van de huurovereenkomst door de echtgenoot

Een beëindiging van de huurovereenkomst door de ene echtgenoot met toezegging tot ontruiming van de woning...
Lees meer

De echtgenoot zegt op zonder ontruiming van de echtelijke woning

De ene echtgenoot/partner kan wel met toestemming van zijn partner zijn huurderschap beëindigen door opzegging (zonder...
Lees meer

Medehuurderschap van een andere woning dan de echtelijke woning

Meestal zal het met betrekking tot verwerving van het medehuurderschap door de echtgenoot of geregistreerd partner...
Lees meer

De redelijkheid en billijkheid en het medehuurderschap

In sommige gevallen verzetten de redelijkheid en billijkheid zich tegen een aanspraak op medehuurderschap. Bijvoorbeeld het...
Lees meer

De potentiële medehuurder en het hoofdverblijf

De echtgenoot/geregistreerd partner moet dus in het gehuurde zijn hoofdverblijf hebben om de status van medehuurder...
Lees meer

Opzegging huur door (wettelijke) medehuurder niet mogelijk

De wettelijk medehuurder kan de huur niet opzeggen. De medehuurder verkrijgt en behoudt zijn rechtspositie nu...
Lees meer

De hoofdverblijfplaats versus (echt) scheiding

Als de echtgenoten/partners in het kader van een scheidingsprocedure afspraken maken over de huurwoning is het...
Lees meer

De tijdelijk vertrokken medehuurder in het kader van echtscheiding

In het kader van een echtscheiding kan één van de gewezen echtelieden zich verbinden om de...
Lees meer

Toewijzing van het recht op bewoning door echtscheiding

De (mede)huurder kan in het kader van een echtscheiding verzoeken de woning toe te wijzen. Toewijzing...
Lees meer

De ene echtgenoot kan ontruiming andere gewezen echtgenoot vorderen

De huurder kan door de werking van artikel 7:266 lid 5 BW ontruiming van de echtgenoot...
Lees meer

Ontruiming van de woning door beide echtgenoten

Voor ontruiming van de woning is een actie tegen beide echtgenoten noodzakelijk. De verhuurder kan wel...
Lees meer

Medehuurderschap (wettelijk medehuurderschap) – Updates

Bijgewerkt 19 augustus 2013. Algehele redactie van het hoofdstuk aangepast. Bijgewerkt 9 april 2015. De kantonrechter...
Lees meer