De medehuurder en de samenwoner na het overlijden van de huurder

De wettelijke regeling over de positie van de medehuurder en de samenwoner na het overlijden van...
Lees meer

De huur wordt van rechtswege voortgezet

Bij overlijden van de huurder zet de medehuurder de huur als huurder van rechtswege voort. Er...
Lees meer

Er geldt een termijn van zes maanden

Als de samenwoner, niet zijnde medehuurder binnen die zes maanden bij de rechter een vordering instelt...
Lees meer

Eisen om als samenwoner het huurderschap te verkrijgen

De samenwoner, die de status van medehuurder nog niet heeft gekregen, verkrijgt (als hij een vordering...
Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid vanaf moment overlijden

Bij de bespreking van artikel 7:267 BW is al besproken (zie het ook het hoofdstuk: Contractueel...
Lees meer

Positie van de erfgenamen na overlijden huurder

Erfgenamen (die niet in het gehuurde wonen) hebben een huurrecht gedurende twee maanden na het eind...
Lees meer

Verschillende uitgangsposities erfgenamen

Door het overlijden van de huurder gaat de nalatenschap over naar de erfgenamen. De erfgenamen kunnen...
Lees meer

Huur eerder beëindigen na overlijden huurder

Indien de erfgenamen snel van de huur af willen komen, zijn zij bevoegd vóór het einde...
Lees meer

Erfgenamen van de overleden huurder zijn spoorloos

Na het overlijden van de huurder eindigt de huurovereenkomst van rechtswege na verloop van twee maanden...
Lees meer

De verhuurder krijgt de huur niet betaald

Het is goed denkbaar dat de verhuurder met een huurschuld blijft zitten. Bijvoorbeeld: de huurder heeft...
Lees meer

De woonruimte wordt gehuurd door één van de erfgenamen

Als het gehuurde door één van de erfgenamen wordt bewoond kunnen zich in de praktijk de...
Lees meer

Medehuur en de huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Als de huurovereenkomst door de huurder voor bepaalde tijd is aangegaan, dan geldt de overeenkomst voor...
Lees meer

De positie van de medehuurder en de samenwoner na het overlijden van de huurder – Update

Bijgewerkt 29 april 2012: gehele redactie van dit hoofdstuk. Bijgewerkt 24 maart 2014. Het hof te...
Lees meer