Periodieke huurprijsverhoging tot en met 2016 – Inleiding

Ik heb het systeem van de inkomensafhankelijke huurverhoging zoals tot en met juli 2016 van toepassing...
Lees meer

Stimulering vertrek huurders met hoge inkomens uit goedkope woningen

Door de relatief hogere stijging van de huur van de huurders met een gezinsinkomen boven de...
Lees meer

Percentages maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2013 tot en met 1 juli 2016

De verhogingspercentages over 2013 – 2015 staan in de begrippenlijst onder inkomensafhankelijke verhoging Huurverhoging 1 juli...
Lees meer

Peiljaar inkomen ligt twee kalenderjaren eerder dan moment verhoging

Onder het huishoudinkomen vallen alle inkomens van de huurder en overige bewoners van de woonruimte die...
Lees meer

Dalende inkomsten huurder, chronisch zieken en gehandicapten

Het gezinsinkomen is gedaald in het jaar vóór het jaar waarin de nieuwe verhoging is voorgesteld...
Lees meer

Aanvraag inkomsten bij de belastingdienst

De verhoging per 1 juli 2016 De inkomensafhankelijke huurverhoging en de mogelijkheid van toetsing bij de...
Lees meer

Huurcommissie en periodieke huurprijsverhoging t/m 2016

De Huurcommissie dient bij een geschil de inkomensgegevens te toetsen aan de waarheid. Indien een huurder...
Lees meer

Periodieke huurprijsverhoging tot en met 2016 – Updates

Bijgewerkt 15 april 2011, de regeling omtrent scheefwonen wordt per 1 juli 2012 ingevoerd ; Bijgewerkt...
Lees meer