Definitie van onderhuur

Onderhuur is de huurovereenkomst tussen de huurder en een derde, waarbij eerstgenoemde als verhuurder optreedt. Het...
Lees meer

Onderverhuren? Mag dat? Onderscheid woonruimte en bedrijfsruimte

Een huurder van woonruimte mag volgens artikel 7:244 BW zijn woonruimte niet geheel onderverhuren, tenzij de...
Lees meer

Poging onderhuur reden voor ontbinding huurovereenkomst

Een poging van onderhuur is een reden voor ontbinding huurovereenkomst. De voorzieningenrechter van de sector civiel...
Lees meer

Bewijslastverdeling

De verhuurder die stelt dat er sprake is van onrechtmatige ingebruikgeving zal dit dienen te bewijzen...
Lees meer

Bescherming van de onderhuurder van zelfstandige woonruimte

De wetgever heeft het probleem onderkend dat de onderhuurder zich niet tegenover de hoofdverhuurder op handhaving...
Lees meer

De onderhuurder van onzelfstandige woonruimte geniet geen huurbescherming

De huurder van onzelfstandige woonruimte komt de bescherming die dit artikel biedt niet toe. Op grond...
Lees meer

De huurder zelfstandige woonruimte wordt beschermd

Artikel 7:269 BW is van toepassing bij zowel bevoegde als onbevoegde onderverhuring. De onderhuurder die het...
Lees meer

Ratio achter de bescherming van de onbevoegde onderhuurder

Ratio achter de bescherming van de onbevoegde onderhuurder Onder bevoegde onderverhuur wordt de situatie bedoeld dat...
Lees meer

Geen bescherming van de afhankelijke (bedrijfs) woning

Geen bescherming van de afhankelijke (bedrijfs) woning Voor de afhankelijke woning (de woning die bij bedrijfsruimte...
Lees meer

Geen huurbescherming bij wijziging huurregime door onderverhuurder

De bescherming van artikel 7:269 BW is alleen van toepassing als de hoofdhuurovereenkomst betrekking heeft op...
Lees meer

Onderhuurder van de zelfstandige woning behoort niet tot de zijnen van de hoofdhuurder

Als de hoofdverhuurder de huur van de hoofdhuurder beëindigt (bijvoorbeeld omdat de hoofdhuurder de huur niet...
Lees meer

Voorwaardelijke ontruimingsactie tegen de onderhuurder

De hoofdverhuurder kan in kortgeding de ontruiming van de onderhuurder vorderen, erop vooruitlopend dat zijn vordering...
Lees meer

Aansprakelijkheid van hoofdhuurder voor onbevoegde onderhuur

Bij onbevoegde onderverhuur is de hoofdhuurder jegens de hoofdverhuurder schadeplichtig, als hij het gehuurde niet leeg...
Lees meer

Rechtspositie van de onderhuurder versus samenwoner

Het onderscheid tussen onderhuurder en samenwoner (géén medehuurder) van een zelfstandige woning leidt tot verschillende rechtsposities:...
Lees meer

De eis van het hebben van een woonvergunning

In artikel 7:269 lid 2 sub d BW wordt gesteld dat de rechter de huurovereenkomst kan...
Lees meer

Onderverhuring leidt vaak, doch niet altijd tot huurbeëindiging

In principe is het onderverhuren van een woning zonder toestemming van de verhuurder een toerekenbare tekortkoming,...
Lees meer

Huisbewaring, een bijzondere vorm van onderhuur

Begrip Onder huisbewaring wordt verstaan het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte bij afwezigheid...
Lees meer

De positie van de onderhuurder – Updates

Bijgewerkt 29 juli 2011, de rechtbank Amsterdam heeft in het vonnis van kort geding van 5...
Lees meer