Servicekostenafrekening woonruimte – De wettelijke regeling over de levering van zaken en diensten

Inleiding In dit onderdeel wordt informatie gegeven over de wijze waarop de geleverde zaken en diensten...
Lees meer

Regeling energieprestatievergoeding

De regeling omtrent de energieprestatievergoeding maakt het voor verhuurder en huurder mogelijk om in het kader...
Lees meer

Energieprestatievergoeding en NOM-Ready woningen

Een Nom woning Door een artikel van mr P.G.A. van der Sanden in SDU uitgevers Huurrecht@ctueel...
Lees meer

Geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woonruimte

Voor beantwoording van de vraag of een huurder de Huurcommissie in kan schakelen, dient allereerst te...
Lees meer

Onderverdeling van de in rekening te brengen geleverde zaken en diensten

De wettelijke basis van wat onder geleverde zaken en diensten moet worden verstaan staat vermeld in...
Lees meer

Voorwaarde voor het in rekening mogen brengen van geleverde zaken en diensten

Als voorwaarde voor het in rekening brengen van geleverde zaken en diensten, geldt dat de overeenkomst...
Lees meer

Alleen overeengekomen zaken en diensten kunnen in rekening worden gebracht

Het enkele feit dat de levering van een zaak of een dienst in het Besluit Servicekosten...
Lees meer

Tijdstip waarop de geleverde zaken en diensten overeengekomen moeten worden

Geleverde zaken en diensten moeten vooraf in het huurcontract zijn afgesproken. Ik laat hier warmtelevering buiten...
Lees meer

Het Besluit Servicekosten geeft een overzicht van diensten

Het Besluit Servicekosten geeft een indicatief overzicht van diensten die als servicekosten worden aangemerkt. Deze lijst...
Lees meer

Gemeentelijke belastingen zijn geen geleverde zaken en diensten

De door de overheid geheven belastingen en heffingen zoals rioolrecht, reinigingsrecht, precariorecht, heffing waterverontreiniging en onroerende...
Lees meer

De rol van de Huurcommissie bij de berekening van de levering van zaken en diensten

De wettelijke bescherming voor de huurders van niet-geliberaliseerde woonruimte is voornamelijk gelegen in de mogelijkheid van...
Lees meer

Servicekosten of all-incontracten zorgverlening?

Als er vanuit bijvoorbeeld de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ten behoeve van de verzorging van...
Lees meer

Zorgservicekosten kunnen niet door de Huurcommissie worden getoetst op redelijkheid

Er zijn (woon) servicekosten en overige servicekosten (waaronder bijvoorbeeld zorgservicekosten). Zorgservicekosten zijn bijvoorbeeld maaltijdverstrekking, verpleging en...
Lees meer

Het door de huurder verschuldigde voorschotbedrag aan geleverde zaken en diensten

In het huurcontract kan worden bepaald dat de huurder aan de verhuurder maandelijks een bedrag voorschiet...
Lees meer

Verandering van het voorschotbedrag

Het voorschotbedrag dat de huurder krachtens overeenkomst of rechterlijke uitspraak ter zake van de kosten voor...
Lees meer

Schematisch overzicht procedures voor de Huurcommissie

Regels die gelden voor procedures voor de Huurcommissie in het kader van geschillen over voorschotbedragen Procedure...
Lees meer

Meest voorkomende posten die al dan niet als servicekosten mogen worden doorbelast

Een verhuurder mag geen zaken in rekening brengen via de servicekosten, waarvoor de huurder al huur...
Lees meer

Tuinonderhoud en servicekostenberekening

Uitgangspunt dient te zijn dat in de huurovereenkomst iets is afgesproken over genot, gebruik en/of onderhoudskosten...
Lees meer

Termijnen voor versturen van het overzicht van geleverde zaken en diensten door verhuurder voor nutsvoorzieningen met ee

Sinds 1 januari 2005 moet de verhuurder binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar een...
Lees meer

Termijn van bezwaar bij de Huurcommissie

Het verzoek over enig kalenderjaar kan tot 24 maanden na afloop van de termijn van afrekening...
Lees meer

De algemene termijnwet is op deze regeling van toepassing

De Algemene termijnenwet  is op deze regeling van toepassing. Dit betekent dat als een indieningsdag eindigt...
Lees meer

De verhuurder verstuurt geen of een onduidelijke eindafrekening

Als de verhuurder totaal geen afrekening verschaft dan kan de huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte na 30...
Lees meer

Verdeelsleutels als de huurder geen aparte meter heeft

De verdeling van de kosten van warmte zal vanaf 1 januari 2014 plaatsvinden via de berekening...
Lees meer

Overeengekomen verdeelsleutel

Voor de over en weer aangegane verplichtingen dient (evenals bij niet-geliberaliseerde woonruimte) de huurovereenkomst als uitgangspunt...
Lees meer

Verdeling die aansluit op werkelijke kosten of redelijkheid

Het verdelen van stookkosten kan plaatsvinden op basis van een verdeling die zo veel mogelijk aansluiting...
Lees meer

Berekening gemeenschappelijke voorzieningen in servicekosten

De voor doorberekening in aanmerking komende kosten ten aanzien van gemeenschappelijke voorzieningen, waarvan de huurders gebruik...
Lees meer

Rechtsverwerking om kosten van geleverde zaken en diensten in rekening te kunnen brengen

Servicekosten en rechtsverwerking: positie verhuurder Algemeen wordt aangenomen dat alleen tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor...
Lees meer

Bij wie moet de huurder bij verkoop van de woning aankloppen?

Door de werking van artikel 7:226 lid 3 BW gaan door een eigendomsoverdracht van een verhuurde...
Lees meer

Onderhoud geiser, gashaard en boiler

De geiser, gashaard en de boiler zijn roerende zaken die door de verhuurder ter beschikking gesteld...
Lees meer

Servicekostenafrekening woonruimte – Updates

Bijgewerkt 12 juni 2011: er is geen wettelijke regeling waarop de servicekostenafrekening ten behoeve van geliberaliseerde...
Lees meer