Laatst bijgewerkt op 2020-04-03 om 12:33:40

Servicekostenafrekening woonruimte – De wettelijke regeling over de levering van zaken en diensten

Laatst bijgewerkt op 2020-02-21 om 22:24:35Inleiding In dit onderdeel wordt informatie gegeven over de wijze waarop...
Lees meer

Regeling energieprestatievergoeding

Laatst bijgewerkt op 2020-03-30 om 22:31:39De regeling omtrent de energieprestatievergoeding maakt het voor verhuurder en huurder...
Lees meer

Energieprestatievergoeding en NOM-Ready woningen

Laatst bijgewerkt op 2020-03-29 om 14:52:06Een Nom woning De regeling in verband met geleverde energie wordt...
Lees meer

Geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woonruimte

Laatst bijgewerkt op 2020-07-28 om 21:32:50
Lees meer

Onderverdeling van de in rekening te brengen geleverde zaken en diensten

Laatst bijgewerkt op 2020-11-20 om 22:56:34De wettelijke basis van wat onder geleverde zaken en diensten moet...
Lees meer

Voorwaarde voor het in rekening mogen brengen van geleverde zaken en diensten

Laatst bijgewerkt op 2020-01-26 om 14:18:50Als voorwaarde voor het in rekening brengen van geleverde zaken en...
Lees meer

Alleen overeengekomen zaken en diensten kunnen in rekening worden gebracht

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 17:22:21Het enkele feit dat de levering van een zaak of een...
Lees meer

Tijdstip waarop de geleverde zaken en diensten overeengekomen moeten worden

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 17:24:38Geleverde zaken en diensten moeten vooraf in het huurcontract zijn afgesproken....
Lees meer

Het Besluit Servicekosten geeft een overzicht van diensten

Laatst bijgewerkt op 2018-08-23 om 15:28:01Het Besluit Servicekosten geeft een indicatief overzicht van diensten die als...
Lees meer

Gemeentelijke belastingen zijn geen geleverde zaken en diensten

Laatst bijgewerkt op 2020-01-04 om 12:33:32De door de overheid geheven belastingen en heffingen zoals rioolrecht, reinigingsrecht,...
Lees meer

De rol van de Huurcommissie bij de berekening van de levering van zaken en diensten

Laatst bijgewerkt op 2018-11-24 om 16:27:24De wettelijke bescherming voor de huurders van niet-geliberaliseerde woonruimte is voornamelijk...
Lees meer

Servicekosten of all-incontracten zorgverlening?

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 17:37:20Als er vanuit bijvoorbeeld de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ten...
Lees meer

Zorgservicekosten kunnen niet door de Huurcommissie worden getoetst op redelijkheid

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 17:39:38Er zijn (woon) servicekosten en overige servicekosten (waaronder bijvoorbeeld zorgservicekosten). Zorgservicekosten...
Lees meer

Het door de huurder verschuldigde voorschotbedrag aan geleverde zaken en diensten

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 17:41:45In het huurcontract kan worden bepaald dat de huurder aan de...
Lees meer

Verandering van het voorschotbedrag

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 17:44:18Het voorschotbedrag dat de huurder krachtens overeenkomst of rechterlijke uitspraak ter...
Lees meer

Schematisch overzicht procedures voor de Huurcommissie

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 17:46:15 Regels die gelden voor procedures voor de Huurcommissie in het...
Lees meer

Meest voorkomende posten die al dan niet als servicekosten mogen worden doorbelast

Laatst bijgewerkt op 2020-08-22 om 17:17:15Een verhuurder mag geen zaken in rekening brengen via de servicekosten,...
Lees meer

Tuinonderhoud en servicekostenberekening

Laatst bijgewerkt op 2018-08-23 om 16:40:32Uitgangspunt dient te zijn dat in de huurovereenkomst iets is afgesproken...
Lees meer

Termijnen voor versturen van het overzicht van geleverde zaken en diensten door verhuurder voor nutsvoorzieningen met ee

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 17:57:08Sinds 1 januari 2005 moet de verhuurder binnen zes maanden na...
Lees meer

Termijn van bezwaar bij de Huurcommissie

Laatst bijgewerkt op 2020-10-06 om 21:41:06Het verzoek over enig kalenderjaar kan tot 24 maanden (zie artikel...
Lees meer

De algemene termijnwet is op deze regeling van toepassing

Laatst bijgewerkt op 2018-09-23 om 13:41:27De Algemene termijnenwet  is op deze regeling van toepassing. Dit betekent...
Lees meer

De verhuurder verstuurt geen of een onduidelijke eindafrekening

Laatst bijgewerkt op 2018-09-23 om 13:54:29Als de verhuurder totaal geen afrekening verschaft dan kan de huurder...
Lees meer

Verdeelsleutels als de huurder geen aparte meter heeft

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 18:09:10De verdeling van de kosten van warmte zal vanaf 1 januari...
Lees meer

Overeengekomen verdeelsleutel

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 18:13:22Voor de over en weer aangegane verplichtingen dient (evenals bij niet-geliberaliseerde...
Lees meer

Verdeling die aansluit op werkelijke kosten of redelijkheid

Laatst bijgewerkt op 2018-10-03 om 22:26:56Het verdelen van stookkosten kan plaatsvinden op basis van een verdeling...
Lees meer

Berekening gemeenschappelijke voorzieningen in servicekosten

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 18:18:27De voor doorberekening in aanmerking komende kosten ten aanzien van gemeenschappelijke...
Lees meer

Rechtsverwerking om kosten van geleverde zaken en diensten in rekening te kunnen brengen

Laatst bijgewerkt op 2020-10-06 om 21:46:49Servicekosten en rechtsverwerking: positie verhuurder Algemeen wordt aangenomen dat alleen tijdsverloop...
Lees meer

Bij wie moet de huurder bij verkoop van de woning aankloppen?

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 18:25:06Door de werking van artikel 7:226 lid 3 BW gaan door...
Lees meer

Onderhoud geiser, gashaard en boiler

Laatst bijgewerkt op 2018-07-24 om 18:26:41De geiser, gashaard en de boiler zijn roerende zaken die door...
Lees meer

Servicekostenafrekening woonruimte – Updates

Laatst bijgewerkt op 2020-08-22 om 17:19:20 Bijgewerkt 12 juni 2011: er is geen wettelijke regeling waarop...
Lees meer