Wet op het overleg huurders verhuurder – Inleiding

De Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) geeft basisregels voor het voeren van overleg over...
Lees meer

Wie worden beschouwd als verhuurder en als huurdersorganisatie?

Artikel 1 lid 1 sub d en e Wohv regelt wie als huurder en verhuurder worden...
Lees meer

Deze wet geeft de volgende rechten aan de huurdersorganisaties:

Recht op informatie; Recht op advies; Recht op instemming.
Lees meer

Ad 1. Recht op informatie van huurdersorganisaties

Volgens artikel 3 lid 1 Wohv dient de verhuurder de huurdersorganisatie na verzoek om informatie te...
Lees meer

Ad 2. Recht op advies van huurdersorganisaties

Het recht op advies is neergelegd in artikel 5 Wohv. Als de verhuurder van plan is...
Lees meer

Ad 3. Recht op instemming van huurdersorganisaties

Op grond van artikel 5a Wohv dient de verhuurder voor wijziging van het door hem gevoerde...
Lees meer

Geschillen tussen de huurder en de verhuurder

Huurdersorganisaties, bewonerscommissies én verhuurders kunnen een geschil dat onder artikel 4a van de Uitvoeringswet kan worden...
Lees meer

Kostenvergoeding huurdersorganisaties

De vergoeding van kosten van interne organisatie van de huurdersorganisatie (zoals kopieerkosten, huur van vergaderruimte en...
Lees meer

Geschillencommissie en de Wet op het overleg huurders verhuurder

Huurdersorganisaties, bewonerscommissies én verhuurders kunnen een geschil dat onder artikel 4a UHW kan worden gebracht onder de...
Lees meer

Wet op het overleg huurders verhuurder – Updates

Bijgewerkt 9 februari 2012. Aanvulling regeling omtrent de geschillenregeling via de Huurcommissie . Bijgewerkt 30 april...
Lees meer