Digitaal procederen – inleiding

Bij het herschrijven van dit hoofdstuk zou de digitalisering van het procederen worden ingevoerd. In 2017...
Lees meer

Digitaal procederen – Terminologie

Het digitaal procederen is nog niet ingevoerd. Het project  digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt als...
Lees meer

Digitaal procederen – Hoe wordt een digitale procedure gestart?

Het digitaal procederen is nog niet ingevoerd. Het project  digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt als...
Lees meer

Digitaal procederen – Het maken van een procesinleiding

Het digitaal procederen is nog niet ingevoerd. Het project  digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt als...
Lees meer

Digitaal procederen – Beknopt overzicht van de mogelijke processtappen in een procedure

Het digitaal procederen is nog niet ingevoerd. Het project  digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt als...
Lees meer

Digitaal procederen – Nieuwe basisprocedure burgerlijk recht

Het digitaal procederen is nog niet ingevoerd. Het project  digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt als...
Lees meer

Digitaal procederen – Termijnen

Het digitaal procederen is nog niet ingevoerd. Het project  digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt als...
Lees meer

Digitaal procederen – Verkorting termijnen

Het digitaal procederen is nog niet ingevoerd. Het project  digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt als...
Lees meer

Digitaal procederen – De gang van zaken na oproeping

Het digitaal procederen is nog niet ingevoerd. Het project  digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt als...
Lees meer

Digitaal procederen – Het verweerschrift

Het digitaal procederen is nog niet ingevoerd. Het project  digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt als...
Lees meer

Digitaal procederen – De mondelinge behandeling

Het digitaal procederen is nog niet ingevoerd. Het project  digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt als...
Lees meer