Laatst bijgewerkt op 2020-04-03 om 12:34:34

Introductie huurincasso – Inleiding

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:18Onder huurincasso’s wordt hier begrepen een situatie dat de verhuurder een...
Lees meer

Betwiste/onbetwiste incasso’s

Laatst bijgewerkt op 2018-08-16 om 22:17:37Dit onderdeel van de site is bedoeld voor de verhuurder die...
Lees meer

Introductie huurincasso – Borgstelling bij huurovereenkomsten

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:18Inleiding Soms heeft een verhuurder behoefte aan extra zekerheidstelling bij verhuring...
Lees meer

Introductie huurincasso – borgstelling – Regels voor het aangaan van een borgtocht

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:18Borgstelling door particulieren De borgstelling is in beginsel vormvrij. De borg...
Lees meer

Introductie huurincasso – borgstelling – De borg moet tijdig worden geïnformeerd over de gang van zaken

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:18De verhuurder dient de borg tijdig van het tekortschieten door de...
Lees meer

Introductie huurincasso – borgstelling – Rechtsopvolging van de verhuurder of de huurder

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:18Rechtsopvolging door de verhuurder heeft geen effect voor de borgstelling (artikel...
Lees meer

Introductie huurincasso – De aanmaning

Laatst bijgewerkt op 2018-09-13 om 22:20:27Als in het huurcontract een uiterste betaaldatum voor betaling van de...
Lees meer

Overweging ontruiming bij incassoprocedure

Laatst bijgewerkt op 2018-09-13 om 22:20:15De verhuurder heeft de mogelijkheid om bij het onbetaald blijven van...
Lees meer

Geen huurovereenkomst na voortzetting gebruik na ontbinding

Laatst bijgewerkt op 2020-07-19 om 22:10:54De rechtbank te Limburg, kantonzaken, locatie Maastricht was in haar vonnis...
Lees meer

Misbruik van bevoegdheid na ontbinding van de huurovereenkomst

Laatst bijgewerkt op 2018-10-04 om 16:23:55Het is mogelijk dat een verhuurder misbruik van zijn bevoegdheid maakt...
Lees meer

Introductie huurincasso – Schuldsanering en (on)mogelijkheid tot ontruiming huurder

Laatst bijgewerkt op 2020-03-20 om 23:10:46Op 1 januari 2008 is de schuldsaneringsregeling gewijzigd. De wijzigingen hebben...
Lees meer

Introductie huurincasso – Incassokosten en huurachterstand

Laatst bijgewerkt op 2020-01-05 om 16:39:58Inleiding Voor dit stuk gebruik ik de tekst van het rapport...
Lees meer

Introductie huurincasso – Kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:16Vaak moet een schuldeiser eerst kosten maken om de door hem...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Inleiding

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:16In veel huurcontracten is een boetebeding opgenomen. In de ROZ-voorwaarden voor...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Wat is een boetebeding?

Laatst bijgewerkt op 2019-06-30 om 15:44:25De wettelijke regeling over het boetebeding is in het Nederlandse recht...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Boetebeding en algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 2020-10-11 om 16:16:58Algemene voorwaarden zijn bepalingen die een bedrijf opstelt om te gebruiken...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Is een ingebrekestelling noodzakelijk?

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:15Volgens artikel 6:93 BW is een aanmaning of een andere voorafgaande...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Het belang van een juiste formulering van het boetebeding

Laatst bijgewerkt op 2020-11-07 om 17:20:52In artikel 6:92 lid 1 BW staat onder meer dat de...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Matiging van de boete

Laatst bijgewerkt op 2020-10-15 om 22:19:32De rechter mag een contractuele boete matigen op grond van de...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:14Het is verstandig om altijd aan beroep op matiging van de...
Lees meer

Introductie huurincasso – Ambtelijke werkzaamheden

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:14Als de verhuurder na toewijzing van zijn vordering door de rechter...
Lees meer

Introductie huurincasso – Ambtelijke werkzaamheden – Voorkoming doorberekening provisiekosten

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:14Algemene voorwaarden en doorberekende kosten Als de deurwaarder een dossier aanlegt...
Lees meer

Introductie huurincasso – Ambtelijke werkzaamheden – Onderscheid ambtelijke praktijk en incassopraktijk van

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:14De ambtelijke praktijk van de deurwaarder en de incassopraktijk van de...
Lees meer

Introductie huurincasso – Nasalaris

Laatst bijgewerkt op 2018-06-21 om 14:52:14Als een procedure voor de rechter is beëindigd en een partij...
Lees meer

Introductie huurincasso – Verjaring van vorderingen

Laatst bijgewerkt op 2020-01-12 om 13:32:43Het belang van de regels over verjaring van vorderingen Er zijn...
Lees meer

Terugvordering van de waarborgsom en verjaringstermijnen

Laatst bijgewerkt op 2020-11-08 om 17:49:16De rechtbank Amsterdam heeft in haar vonnis van 12 oktober 2018...
Lees meer

Introductie huurincasso – Updates

Laatst bijgewerkt op 2020-10-11 om 15:56:52 Bijgewerkt 15 april 2011, link staffel incassokosten rapport Voorwerk II...
Lees meer