Inleiding

De verhuurder verkeert in staat van faillissement

De huurder verkeert in staat van faillissement

Opzegging van 7:290 BW-winkelbedrijfsruimte bij faillissement

Overige bedrijfsruimte (7:230a BW-bedrijfsruimte)

Woonruimte

Beperkingen aan het gebruik van artikel 39 FW

Wanneer is er sprake van een boedelschuld?

Ongedaanmakingsverplichtingen bij het einde van de huurovereenkomst na opzegging huur

Ontbinding van de huurovereenkomst en faillissement

Faillissement en contractueel bedongen bankgarantie

Updates