Wettelijke basis

De dringendheid van het eigen gebruik van de woning (ad A)

De processuele functie van de eis van dringendheid (ad A)

Sloop als reden van huuropzegging (ad A)

Financieel belang als reden voor huuropzegging (ad A)

Renovatie als dringende reden om de huur te beëindigen (ad A)

De belangen van beide partijen (ad B)

Het belang van een ander kan een reden zijn voor opzegging (ad B)

Omstandigheden die voor verhuurder in het kader van de opzegging van belang zijn (ad B)

Eigen toedoen door de verhuurder van de dringende reden (ad B)

Ander (woon)alternatief van de verhuurder (ad B)

Onbehoorlijke keuze van de verhuurder (ad B)

Praktische of juridische beletsels aan het gebruik van het gehuurde (ad B)

Passende woonruimte als harde eis voor toewijzing van de vordering (ad C)

Stelplicht verhuurder (ad C)

Verzwaarde stelplicht huurder (ad C)  

Passende vervangende woonruimte en overige criteria (ad C)

Toekomstige omstandigheden

Redenen voor afwijzing vordering

Dringend eigen gebruik wegens het behoren tot een doelgroep

Doelgroep: De woning ten behoeve van gehandicapten

Doelgroep: De woning ten behoeve van ouderen

Doelgroep: Jongeren

Doelgroep: De woning voor grote gezinnen

Doelgroep: Campuscontracten

Vergoeding aan de huurder

Schadevergoeding bij ontbreken wil om het gehuurde dringend te gebruiken

Updates