Het wettelijke kader

Opzegging woonruimte wijkt af van algemene wettelijke regeling  

Verschil tussen ontbinding en opzegging van een huurovereenkomst

De formaliteiten

In welke vorm moet de opzegging worden gegoten?

Aan wie moet de opzegging worden gericht?

De medehuurder moet ook een opzegging ontvangen

Huuropzegging door contractuele medehuurder is niet altijd mogelijk

De opzegging heeft niet in de vereiste vorm plaatsgevonden

De conversieregel (een formeel onjuiste handeling krijgt toch rechtskracht)

Rechtsgevolgen van de door de huurder gedane opzegging

Rechtsgevolgen van de door de verhuurder gedane opzegging

De termijn van opzegging

Opzegging door de verhuurder met onjuiste termijn wordt omgezet in juiste termijn

Een langere opzegtermijn in het voordeel van de huurder is mogelijk

Voor erfgenamen van de huurder geldt een andere regeling

Gronden van opzegging

De wachttijd van zes weken  

Huurbeëindiging na wederzijds goedvinden

Updates