Het verstrekken van huurgenot door de verhuurder aan de huurder 

Is aanwezigheid van asbest een gebrek aan het gehuurde?

Verhuurder aansprakelijk voor gebreken aanwezig bij aanvang van overeenkomst

De begrenzing van de term gebrek

Een onderverdeling van gebreken aan het gehuurde luidt als volgt 

Welk huurgenot mag de huurder verwachten?

De kernverplichting van de verhuurder

Jurisprudentie over de vraag of het huurgenot is geschonden

Preventief onderhoud afdwingbaar? 

Schade versus onderhoud

Huurder heeft wel recht op onderhoud, niet op verbetering 

Overname van zaken door huurder aan opvolgend huurder

Redelijkheid en billijkheid

Feitelijke stoornis kan een gebrek zijn

Verhuurder moet optreden tegen overlastveroorzakers 

Aan huurder toe te rekenen omstandigheden

Ontbreken van vergunningen aan de zijde van de verhuurder levert een gebrek op

Updates