Verhuurder moet op verzoek van huurder gebreken verhelpen

Verhuurder moet niet gehouden worden om onredelijke uitgaven te doen

Gebreken voor rekening van de huurder

De reparatieplicht van de huurder van woonruimte

De reparatieplicht van de huurder van bedrijfsruimte

Mogelijke acties van de huurder 

Mogelijkheid van huurder om zelf gebreken te verhelpen op kosten van de verhuurder

Opschorting huur

Opschorting herstelverplichting door verhuurder bij huurachterstand?

De huurder en het recht van retentie 

Vermindering van de huur als gevolg van een gebrek aan het gehuurde

Herstel woning door afdeling Bouw- en Woningtoezicht

Bepalingen (semi-) dwingend recht

Updates