Inleiding

Gemengde overeenkomsten

Korte samenvatting van de categorieën van bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:290 BW

1. Een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan

2. Overeenkomst van huur en verhuur

3a De niet contractueel overeengekomen bestemming van het gehuurde

3b De contractueel overeengekomen bestemming van het gehuurde

Het eigenmachtig veranderen van de bestemming 

Geen toerekenbaar tekortschieten bij overeengekomen wijziging bestemming

De (hoofd) huurder hoeft niet zelf de exploitatie te voeren

Publiekrechtelijke regelingen

4. Plaatsgebonden bedrijven

4a. Kleinhandelsbedrijf/ambachtsbedrijf

4b. Hotel, cafébedrijf of restaurant

4c. Het kampeerbedrijf

Voorbeelden van 7:290 BW-bedrijfsruimte

Voorbeelden geen 7:290 BW-bedrijfsruimte

5. Publiek toegankelijk lokaal

5a. Publiek toegankelijk lokaal hoeft geen besloten karakter te hebben

5b. Staat selectie van publiek aan het begrip van 7:290 BW in de weg?

Aanhorigheden

Afhankelijke woning

Onderverhuring van de afhankelijke woning

Tweede huurovereenkomst

Updates