Geachte bezoeker,

Op het vlak van huurrecht doen zich veel praktische problemen voor. De (ver)huurder is vaak niet op de hoogte van de wettelijke rechten en -verplichtingen. Een (ver)huurder kan wel een probleem gerelateerd aan (ver)huur van onroerende zaken als zodanig herkennen en onder woorden te brengen, maar mist vaak de kennis om de ingenomen standpunten op een wettelijke basis te funderen.

Hier vindt u alle relevante informatie over huren en verhuren van onroerende zaken. In het geval dat u (onverhoopt) een huurgeschil heeft bent u, met behulp van deze site, in staat om uw communicatie met uw wederpartij een solide juridische ondergrond te geven. Meestal zal dat afdoende blijken, omdat u uw wederpartij met zinvolle argumenten kunt overtuigen. Als het geschil alsnog een vervolg krijgt, dan geeft de site u tevens een handleiding om u zonodig door een gerechtelijke procedure te leiden. De (ver) huurder moet dus zelf aan de slag! Daar staat tegenover dat de (ver)huurder met weinig moeite en tegen geringe kosten en zonder inschakeling van een dure jurist steekhoudende juridische argumenten aan kan dragen en/of een goede inschatting van zijn juridische positie kan maken.


Recente onderwerpen en berichten


Categorieën

[categories orderby=count]