Huisbewaring in Amsterdam

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw Probleem

U vraagt zich wat u moet doen als de verhuurder niet reageert op een verzoek op huisbewaring.

 

Antwoord

Voor huisbewaring in Amsterdam gelden bepaalde regels. Voor huisbewaring moet u toestemming van de verhuurder en van de gemeente Amsterdam hebben. Zonder toestemming van de gemeente Amsterdam gaat het feest in ieder geval niet door. Uw bericht zegt niets over gekregen toestemming van de gemeente Amsterdam. Deze toestemming is absoluut nodig.

 

Onderstaand tekstfragment staat op de site van de gemeente Amsterdam:

Op het huis passen van een ander die voor langere tijd afwezig is kan voor beide partijen een goede oplossing zijn. Het is wel van belang de huisbewaring van tevoren goed te regelen. De hoofdbewoner mag zijn/haar woning niet zonder toestemming van de verhuurder en de gemeente in gebruik geven.

Onder huisbewaring wordt verstaan het  tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij  afwezigheid van de huurder(s). Huisbewaring kan worden toegestaan voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van nog een jaar. De totale duur van twee jaar mag niet worden overschreden.

Let op: vraag altijd toestemming aan voordat de bewoner vertrekt. Het is niet mogelijk om achteraf een aanvraag in te dienen. Als de hoofdbewoner al elders verblijft en de woning zonder toestemming in gebruik heeft gegeven, kan de gemeente of de verhuurder overgaan tot ontruiming.

Zie verder de veelgestelde vragen over huisbewaring.

 

Zonder toestemming van de verhuurder en de gemeente mag u uw huis niet in huisbewaring geven. Een eerst gegeven toestemming van de verhuurder lijkt mij niet te herroepen, tenzij de omstandigheden zijn veranderd.

 

Tot slot  

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

 

Geef een reactie