Inleiding

Voorbeelden beperkende clausules in het kader van mededinging

Het wettelijke kader

  1. Europees verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)
  2. Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Europese Commissie van 20 april 2010 (in werking getreden 1 juni 2012)
  3. Mededingingswet
    1. uitzonderingen op artikel 6 lid 1 mededingingswet
  4. Beleidsregels

Voorbeelden van bestemmingsclausules in de jurisprudentie

Conclusie met betrekking tot bestemmingsbepalingen

  1. Branchebeschermingsclausule

Voorbeelden van branchebeschermingsclausule in de jurisprudentie

Concurrentie niet mogelijk door verhuurder?

Conclusie met betrekking tot branchebescherming

  1. Franchiseovereenkomsten en mededinging

De huurovereenkomst is het meest overwegende element

Afwijking van de franchiseformule kan leiden tot huurbeëindiging

Conclusie met betrekking tot franchiseovereenkomsten

  1. Exclusieve leveringscontracten en mededinging

Voorbeelden van exclusieve leveringscontracten in de jurisprudentie

Conclusie met betrekking tot exclusieve leveringsovereenkomsten

Updates